Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 31 Μαΐου, η πλατφόρμα για αιτήσεις ενίσχυσης γυμναστηρίων και παιδότοπων με τη μορφή κεφαλαίων επανεκκίνησης. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα ανοίγουν τα γυμναστήρια με αυστηρούς κανόνες λειτουργίας.

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης και για τους δύο κλάδους ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ με τα κεφάλαια που θα δοθούν να κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τα έξοδα της επιχείρησης.

Βάση για τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης που θα ξεκινά από τα 4.000 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 17.000 ευρώ θα αποτελέσει η μείωση του τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.

Στόχος της δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων» είναι γυμναστήρια και παιδότοποι να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως είχε ανακοινώσει στα μέσα Μαΐου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης «έρχεται σε συνέχεια του μεγάλου προγράμματος της εστίασης και θα έχει ως συνέχεια το πρόγραμμα για τον τουρισμό».

Παράλληλα στον σχεδιασμό είναι η ενίσχυση και των δικηγόρων για την αναγκαία αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου, όπως έχει πει ο αρμόδιος υπουργός «να ανταποκριθούν σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων».

Σημειώνεται ότι η δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο – ΕΚΤ), από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η προκήρυξη
Σύμφωνα με την προκήρυξη, επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τους εξής ΚΑΔ:

– 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

– 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

– 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ

– 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων θα πρέπει να έχουν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο) και να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση, είναι:

– να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020

– να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ, ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους τέσσερις παραπάνω επιλέξιμους ΚΑΔ

– να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης

– το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τού έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019

– να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης

– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Η επιχορήγηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, για διάστημα έως έξι μήνες από την έγκριση τής αίτησης ένταξης στη Δράση.

Ενδεικτικές επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες, είναι:

– ενοίκια επαγγελματικού χώρου

– λογαριασμοί ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ

– δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)

– κόστος προβολής και δικτύωσης (έξοδα διαφήμισης)

– προμήθεια αναλώσιμων υλικών

– αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού

– μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Η επιδότηση διαμορφώνεται στο 25% τού κόστους λειτουργίας για το έτος 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο www.ependyseis.gr/mis από 31/5/2021 έως και 28/7/2021.

Διαβάστε ακόμη:

«Αιωνόβια» ρύθμιση για χρέη και οφειλές – Πολλές δόσεις για όλα

Η ονοματολογία για το τουριστικό συγκρότημα Καψή στην Κρήτη

Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Ένας κατάλληλος για ειδικές αποστολές άνθρωπος της αγοράς στο ΤΑΙΠΕΔ