Σε εργαλείο-κλειδί για τη στήριξη της παραγωγικής βιομηχανίας και της περιφερειακής ανάπτυξης εξελίσσεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οι επενδύσεις της βιομηχανίας που αναζητούν και λαμβάνουν τη στήριξη του Ταμείου, κυρίως μέσω του προγράμματος της χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο δημιουργώντας τις βάσεις ώστε το αποτύπωμα της μεταποίησης αλλά και της εξωστρέφειας, που μπορούν να φέρουν πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία στην οικονομία, να διευρύνεται.

Ήδη σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουν συμβασιοποιηθεί 21 επενδύσεις βιομηχανιών, ενώ ασφαλείς πληροφορίες του «business stories» αναφέρουν πως άλλες τόσες είναι σήμερα στη διαδικασία προετοιμασίας μέσα από μια ταχεία διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται.

Εξάλλου, το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης υπό τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Νίκου Μαντζούφα, αλλά και του -έως την περασμένη εβδομάδα πολιτικού του προϊσταμένου- Θεόδωρου Σκυλακάκη έχει καταφέρει να είναι μεταξύ των καλύτερων που έχουν θεσπιστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες φτάνοντας πλέον ήδη στην υποβολή αίτησης για την τρίτη εκταμίευση από τα κοινοτικά κονδύλια, κάτι που αναμένεται έως τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 21 επενδυτικά σχέδια που απέκτησαν πλέον πρόσβαση στην προνομιακή χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν στο συνολικό ύψος των 830 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν μια μεγάλη βεντάλια παρεμβάσεων, από την επέκταση γραμμών παραγωγής, τις αυτοματοποιήσεις, την ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι και τη δημιουργία νέων εργοστασίων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστική θέση των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Από αυτά, τα 272,1 εκατ. ευρώ είναι η ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων (η επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει τουλάχιστον το 20% της επένδυσης με ίδια κεφάλαια), τα 285,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από δανειακές συμβάσεις με εμπορικές τράπεζες και τα 272,8 εκατ. ευρώ είναι η ιδιαίτερα φθηνή χρηματοδότηση που έχει δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημειωτέον, η χρηματοδότηση του Ταμείου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών αφορά βιομηχανίες με έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα και εντάσσεται στο κομμάτι της εξωστρέφειας, που είναι μεταξύ των πυλώνων των επιλέξιμων επενδύσεων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα δανειοδότησης.

Συνολικά, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καινοτομίας, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Εως σήμερα έχουν υπογραφεί 145 δανειακές συμβάσεις για επενδυτικά σχέδια περίπου 6 δισ. ευρώ. Περίπου τα μισά είναι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία μεσοσταθμικά (για το σύνολο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί) κινείται στο 1,9% με μέση διάρκεια αποπληρωμής τα 12 έτη. Στα θετικά επίσης είναι το γεγονός ότι απουσιάζει η μεγάλη γραφειοκρατία, αφού οι κανόνες είναι ξεκάθαροι και η διαδικασία του ελέγχου από ορκωτούς, όπως έχει καθοριστεί, είναι ιδιαίτερα ταχεία. Με δεδομένο ότι όλα περνάνε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες υπάρχει και η σχετική ασφάλεια πως τα κεφάλαια θα πάνε στον σκοπό τους, δηλαδή σε άμεσες βιώσιμες επενδύσεις από υγιείς εταιρείες με προοπτικές. Επίσης, τα συγκεκριμένα κεφάλαια μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα κίνητρα, όπως ο αναπτυξιακός νόμος ή το καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων. Αρκεί όμως να τηρείται ο κανόνας ότι η συνολική κρατική επιδότηση (ως τέτοια νοείται και το δάνειο από το ΤΑΑ) δεν ξεπερνά το 50% του επενδυτικού σχεδίου και ότι κατ’ ελάχιστον θα χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του 20% της επένδυσης.

Προς το παρόν το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει λάβει τη στήριξη από το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτό της Sunlight Group του Ομίλου Olympia, συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Πάνου Γερμανού. Ουσιαστικά πρόκειται για 2+1 επενδυτικά πρότζεκτ: τα δύο της Sunlight και το ένα της θυγατρικής της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ. Το πρώτο, προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Κομοτηνής. Εργο το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και την προσθήκη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ίδια συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ και από 52,5 εκατ. ευρώ είναι η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω κοινοπρακτικού δανείου. Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο αφορά την αύξηση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής ανακυκλωμένου μολύβδου, πάλι στην Κομοτηνή, προϋπολογισμού 14,2 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του ΤΑΑ καλύπτει το 50% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ 2,8 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Sunlight και 4,3 εκατ. θα προέλθουν από τραπεζικό δανεισμό. Την ίδια ώρα, η ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ, που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή καλουπιών και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και της οποίας το 70% εξαγόρασε η Sunlight πριν από περίπου ενάμισι έτος, τρέχει μια επένδυση 75,6 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σύγχρονης και υψηλών προδιαγραφών μονάδας παραγωγής εξαρτημάτων μπαταρίας στο εργοστάσιό της στο Κιλκίς. Η εταιρεία θα καλύψει με ίδια κεφάλαια τα 15,1 εκατ. ευρώ, 37,8 εκατ. ευρώ θα βάλει μέσω δανείου το ΤΑΑ και περίπου 22,7 εκατ. ευρώ είναι ομολογιακό δάνειο.

Μεγάλα σε μέγεθος είναι και τα δύο επενδυτικά σχέδια της φαρμακοβιομηχανίας της οικογένειας Δέμου, Demo, τα οποία θα υποστηριχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω χαμηλότοκου δανείου. Το πρώτο, προϋπολογισμού 159,3 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής φαρμάκων και δραστικών υλών κατηγοριών πενικιλινούχων και κυτταροστατικών στην Τρίπολη, καθώς και έργα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για το συγκεκριμένο, η Demo θα πάρει δάνειο από το ΤΑΑ 27,6 εκατ. ευρώ, τραπεζικό δάνειο 47,8 εκατ. ευρώ και η ίδια θα καλύψει τα υπόλοιπα 83,9 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί στην Αττική όπου θέλει να αναπτύξει ένα νέο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας. Για το συγκεκριμένο, συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατ. ευρώ, θα πάρει δάνειο 18,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, δάνειο τραπεζικό 19 εκατ. ευρώ και τα 26,2 εκατ. ευρώ θα είναι από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Από τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δανειοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης είναι επίσης το νέο πρότζεκτ της Fulgor, θυγατρικής του Ομίλου Ελληνικών Καλωδίων και κατ’ επέκταση της Viohalco της οικογένειας Στασινόπουλου. Η επένδυση, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, αφορά την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στην Κόρινθο, μέσω απόκτησης νέου εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα δάνειο από την EBRD καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης, συγκεκριμένα τα 62,8 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή του ΤΑΑ στη χρηματοδότηση είναι 25,2 εκατ. ευρώ και η εταιρεία θα βάλει 22 εκατ. ευρώ.

Από την υπογραφή ένταξης στο πρόγραμμα του νέου πρότζεκτ της Fulgor, θυγατρικής του Ομίλου Ελληνικών Καλωδίων

Από τα αξιοσημείωτα έως τώρα επενδυτικά έργα για το οποίο έχει εκταμιευτεί δάνειο από το ΤΑΑ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είναι αυτό της Matrix Pack, του χαρακτηριζόμενου και ως «leader στα χάρτινα καλαμάκια» Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου. Το συγκεκριμένο έχει προϋπολογισμό 47 εκατ. ευρώ και αφορά την επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω απόκτησης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών έργων εκσυγχρονισμού στο εργοστάσιο της Ριτσώνας. Το επενδυτικό σχέδιο παίρνει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης 23,5 εκατ. ευρώ, τραπεζικό δάνειο 14,1 εκατ. ευρώ και τα 9,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από ίδια μέσα της Matrix Pack.

Στο καθεστώς δανειοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης εντάχθηκε πρόσφατα και η Μέλισσα Κίκιζας για την επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ζυμαρικών στο εργοστάσιο της Λάρισας. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί με 4,2 εκατ. ευρώ από το δάνειο του Ταμείου, 7,5 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δανεισμό και 6,6 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της εταιρείας της οικογένειας Κίκιζα.

Από την υπογραφή ένταξης στο πρόγραμμα της Μέλισσα – Κίκιζας για το εργοστάσιο της Λάρισας

Αντίστοιχα, και η τελευταία επένδυση που ετοιμάζει ο κ. Μανώλης Καραμολέγκος στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος θα έχει την προνομιακή δανειακή υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Η επένδυση, συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη νέου Κέντρου Ερευνας και Ανάπτυξης για την παραγωγή νέων προϊόντων στον χώρο του εργοστασίου στο Κορωπί. Το ΤΑΑ θα χορηγήσει 9 εκατ. ευρώ, 5,4 εκατ. ευρώ θα είναι από τραπεζικό δανεισμό και τα 3,6 εκατ. ευρώ θα τα βάλει η ίδια η εταιρεία.

Ανάλογες είναι και οι υπόλοιπες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μεταξύ των εταιρειών είναι:

■ η φαρμακοβιομηχανία Genepharm, για την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής,

■ η Bennett φαρμακευτική, για την ανάπτυξη νέας γραμμής παραγωγής σκευασμάτων,

■ η Profarm, για την ανάπτυξη φαρμακαποθήκης,

■ η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, για την αύξηση δυναμικότητας του τμήματος συσκευασίας και την ανάπτυξη νέας γραμμής vegan προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εργοστασίου στα Γιάννενα.

Από την υπογραφή ένταξης στο πρόγραμμα της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη

■ η Παπουτσάνης, για την ενεργειακή αναβάθμιση μηχανημάτων, R&D, την επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της Ριτσώνας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της,

■ η βιομηχανία υλικών συσκευασίας Αθανάσιος Χατζόπουλος, για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης μέσω αντικατάστασης παλιών μηχανημάτων, R&D για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία πλήρους ανακυκλώσιμου χαρτοφυλακίου προϊόντων,

■ η Flexopack, για την αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών (στην κεντρική φωτογραφία στιγμιότυπο από την υπογραφή ένταξης στο πρόγραμμα),

■ η Cosmo Can, για την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής λευκοσίδηρων δοχείων στην Πέλλα,

■ η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, για τη δημιουργία νέας γραμμής συναρμολόγησης για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων δίκυκλων οχημάτων (scooter) και την παραγωγή φορητής μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας,

■ η ελληνική βιομηχανία φρένων Grantex, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού,

■ η Klefer ΑΒΕΕ, θυγατρική της Kleeman, που ειδικεύεται σε αυτόματες θύρες ανελκυστήρων, για την αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο στο Κιλκίς,

Στο καθεστώς δανειοδότησης εντάχθηκε η Klefer ΑΒΕΕ, θυγατρική της Kleeman

■ η Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε., για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μεταλλευτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων με γνώμονα την πράσινη μετάβαση στη Χαλκιδική.

Διαβάστε ακόμα

Έρχονται ηχηρές συμφωνίες και νέα deals στις τράπεζες

Σε ποια μέτρα των κομμάτων ρίχνει άκυρο η Κομισιόν

Η κατάρρευση της λίρας φέρνει «χρυσές» δουλειές στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Τουρκίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ