Η νέα αλυσίδα Donkey Hotels που προέκυψε από τη συγχώνευση της YES! Hotels με την Intercontinental, επιλέγει τη σουίτα λύσεων Entersoft Business Suite για τη διαχείριση όλων των ξενοδοχείων της.

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και στα 5 ξενοδοχεία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα όπως η οικονομική διαχείριση, ο καταμερισμός εξόδων, το αμερικανικό λογιστικό σύστημα, η διαχείριση αγορών, προμηθειών, δαπανών και επαφών. Επίσης περιλαμβάνει τη διασύνδεση με το myData της ΑΑΔΕ, κρατήσεις, τιμολόγηση και παρακολούθηση αποθεμάτων στον F&B κλάδο.