Με τις εξαγωγές να εξελίσσονται σε καταλύτη για το ίδιο της το μέλλον η καραμελοποιία “Λάβδας”, που από το 1953 έχει μεγαλώσει αρκετές γενιές Ελλήνων με τις μικρές καθημερινές απολαύσεις, όπως τα ΜΕΖ, την αγελαδίτσα βουτύρου ή τα πιο πρόσφατα “Zero” φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε έναν νέο ανοδικό κύκλο της ιστορίας της.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε στο ΓΕΜΗ η εταιρεία στο τιμόνι της οποίας βρίσκονται τα παιδιά του ιδρυτή Φάνη Λάβδα, Μιχάλης και Αλέξανδρος (κεντρ. φωτ.), ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2022 ανήλθε σε 24,42 εκατ. ευρώ, από 17,71 εκατ. ευρώ βοηθώντας την να κάνει ένα “γλυκό comeback” σε επίπεδα που της εξασφαλίζουν κερδοφορία, έπειτα από αρκετά χρόνια προκλήσεων.

Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων περίπου 806 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 275 χιλ. ευρώ περίπου το 2021 καθώς και κέρδη μετά φόρων 677 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 245 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Την ίδια ώρα η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη 35 νέων εργαζομένων με αποτέλεσμα το σύνολο του εργατικού δυναμικού να φθάσει πλέον τα 193 άτομα.

Το Δ.Σ., στο οποίο συμμετέχει και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διατηρεί ποσοστό μειοψηφίας στην εταιρεία λίγο πάνω από 24%, σημειώνει πως βλέπει «με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση 2023 και έχει προσδοκίες σε μία περαιτέρω βελτίωση της θέσεως της εταιρείας στη διεθνή αγορά. Τη δεδομένη στιγμή, η άρση των περιορισμών και η απελευθέρωση των μετακινήσεων των προϊόντων, επέδρασε θετικά, δημιουργώντας ανοδικές τάσεις και αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας, παρά την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και την αύξηση των α΄ υλών που έχει καλύψει παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυξημένα κόστη παραγωγής», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν πάντως η εταιρεία έχει σημαντικό ύψος εμπορικών απαιτήσεων που συνολικά φθάνουν τα 13,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,87 εκατ. ευρώ αφορούν ‘ανοικτό υπόλοιπο πελατών’ και τα 909 χιλ. ευρώ περίπου εισπρακτέες μεταχρονολογημένες επιταγές.

Την ίδια ώρα οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 12,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 4,65 εκατ. ευρώ, αφορά οφειλές της εταιρίας προς τις τράπεζες .

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του 2022 έφθαναν τα 1,52 εκατ. ευρώ.

Επίσης τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στο τέλος της περασμένης χρήσης ανέρχονταν σε 18,54 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 17,88 εκατ. ευρώ περίπου είναι το μετοχικό της κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε 1.788.168 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η μία.

Διαδρομή

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1953 από τον Φάνη Λάβδα και τον τότε συνέταιρό του Γιώργο Παλαιολόγο. Τα αρχικά των επωνύμων των δύο ιδρυτών Παλ (Παλαιολόγος) και Λα (Λάβδας) συνέθεσαν την τότε επωνυμία της επιχείρησης σε Παλλάς, με τη πρώτη μικρή μονάδα να στήνεται στην οδό Κεραμεικού.

Μετά την αποχώρηση του Γ.Παλαιολόγου το 1958 ο Φάνης Λάβδας ανέλαβε εξ’ολοκλήρου τη διεύθυνση της εταιρείας που σταδιακά μετονομάσθηκε σε λάβδας.

Από το 1991 η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές και το 1996 ολοκλήρωσε το νέο εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο.