Ο πήχης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να ανεβαίνει σταδιακά και στην Ελλάδα, αν και ακόμα θεωρείται νωρίς, με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών τάσεων να βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη φάση για την εγχώρια αγορά.

Από τα έργα ΑΙ πάντως δεν εξαιρείται ούτε ο πιο αργός, συνήθως, σε ρυθμούς δημόσιος τομέας, όπου διαπιστώνονται σημαντικά βήματα… προόδου και σε αυτά.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας συναρτάται με την προκήρυξη διαγωνισμών και την ανάθεση σε αναδόχους των συγκεκριμένων project, τα οποία υπόσχονται την «επανεκκίνηση» του Δημοσίου σε επίπεδο ποιότητας και ταχύτητας των υπηρεσιών, στον βαθμό που τα αφορούν οι διαδικασίες.

Πρόκειται μάλιστα για έργα αθροιστικής αξίας ήδη μερικών εκατοντάδων εκατ. ευρώ, με γνωστές εταιρείες πληροφορικής και όχι μόνο να έχουν εμπλοκή στην υλοποίησή τους. Μία από αυτές, η εισηγμένη Q&R, που θεωρείται ανερχόμενη, αν και μικρότερου ως τώρα μεγέθους από άλλους σαφώς ισχυρότερους ανταγωνιστές της.

Ένας λόγος για τον οποίο έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον κλάδο πρόσφατα, ήταν η είσοδος εφοπλιστικών κεφαλαίων στη μετοχική της σύνθεση, αλλά όχι ο μόνος. Γιατί υπήρξε και άλλος ένας: Το γεγονός ότι κερδίζει έργα αξίας μεγαλύτερης ακόμα από τα μέχρι πρότινος ετήσια έσοδά της, κάτι που τη βοηθά να αλλάζει επίπεδο.

Με ΟΤΕ και Vodafone

Σε δύο από αυτά, συνεργάζεται με ισχυρούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους: Με τον ΟΤΕ και τη Vodafone. Στην εκπνοή του 2023, η Ένωση Εταιρειών Cosmote – Quality & Reliability Α.Ε. υπέγραψε με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), Σύμβαση για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU, με Κύριο του Έργου το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην κοινοπραξία η Q&R συμμετέχει με ποσοστό 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου -του ακριβότερου της ιστορίας της- ανέρχεται στο ποσό των 19.821.527 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Συνεπώς, το μερίδιο που αναλογεί στην εταιρεία ανέρχεται σε 9.910.763,50 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών της για το 2022 δεν ξεπέρασε τα 6.455.208,43 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Επιχειρησιακού Εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης Εννοιολογικής Αναζήτησης, το οποίο, όπως αναφέρει η ίδια, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση και τον συσχετισμό των σχετικών εγγράφων του αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών, θα διασφαλίζει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία στο συντομότερο χρονικό διάστημα, σε όποιο βάθος χρόνου απαιτεί η αναζήτηση, με υποστήριξη εννοιολογικών αναζητήσεων βασισμένων σε σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το project (το δεύτερο του είδους που αναλαμβάνει η εταιρεία, με το πρώτο να έχει παραδοθεί με επιτυχία) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ (Artificial Intelligence) της ΙΒΜ. Με την ολοκλήρωσή του το έργο εκτιμάται ότι συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της εργασίας του προσωπικού, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Πριν από έναν χρόνο και, η Q&R είχε κερδίσει από κοινού με την Vodafone από την ΚτΠ έργο αξίας 3.911.290,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με αντικείμενο τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Προξενικές Αρχές του υπουργείου Εξωτερικών παγκοσμίως, με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος του η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς για τη διεκπεραίωση αιτημάτων δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών.

Το έργο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως: Υπηρεσίες εικονικής υποβοήθησης (virtual assistant), αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης.

Η startup Moveo.AI

Μια ελληνική startup, η Moveo.AI, κατέγραψε την παρουσία της και στο Δημόσιο, πλην του ιδιωτικού τομέα, υλοποιώντας (ως υπεργολάβος στο ανάδοχο σχήμα Vodafone – Q&R) το κομμάτι για τους εικονικούς βοηθούς όλων των Προξενικών Αρχών (120 σε 85 χώρες), στο πλαίσιο του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» του υπουργείου Εξωτερικών.

Επιπλέον, το 2023 αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες της AI από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με τη χρήση της καινοτόμας πλατφόρμας της Moveo.AI για τη δημιουργία ψηφιακού εικονικού βοηθού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών.

H Deloitte και τα άλλα project

Πρότζεκτ τεχνητής νοημοσύνης και για το υπουργείο Εσωτερικών ανατέθηκε στην Deloitte, με την αξία της σχετικής σύμβασης να ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με τη βοήθεια του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης Δημοσίου τομέα με όρους τεχνητής νοημοσύνης (Creation of an AI-based strategic workforce planning tool)», σε μερικούς μήνες το ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί τους υπαλλήλους του στις κατάλληλες θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα τους και βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν σε κάθε φορέα.

Από τα ορόσημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους θεωρείται ο πρώτος «Ψηφιακός Βοηθός» – «mAigov» τεχνητής νοημοσύνης που εγκαινιάσθηκε στο gov.gr, για να διευκολύνει περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τη διάδρασή τους με τον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δεκέμβριο, ανάδοχος του έργου είναι ο ΟΤΕ με υπεργολάβους την Accenture και τη UBITECH, η οποία έκανε την υλοποίηση, ενώ τεχνολογικός πάροχος είναι η Microsoft με την τεχνολογία Azure Open AI.

Το πρώτο chatbot του ελληνικού Δημοσίου, σημειώνεται, σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής που βασίζονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους και υλοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft (Microsoft Responsible AI Standard), διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων διαφάνεια, ισότητα και σεβασμό προς την ιδιωτικότητα των χρηστών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Τα οφέλη της ΑΙ

Πέρα από την ενδεικτική αναφορά των παραπάνω περιπτώσεων, σε γενικότερο επίπεδο η υλοποίηση έργων τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εφαρμογές ΑΙ μπορούν να αναλύσουν μεγάλο όγκο δεδομένων και να παρέχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα να καταλήγουν σε αυτές τεκμηριωμένα και γρήγορα, σε μια σειρά νευραλγικών κλάδων (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, Δημόσια ασφάλεια, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.), με στόχους, ανάμεσα σε άλλα, όπως η μείωση του κόστος και η αποδέσμευση ανθρώπινων πόρων, με την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το 2019 η Accenture Greece από κοινού με τη Microsoft στην Ελλάδα και επιδόθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζεται ότι μπορεί να συμβάλει στο ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 180 δισ. ευρώ σε μια περίοδο 15ετίας.

Η δε έρευνα με τίτλο «Η Επίδραση του Gen AI στην ελληνική οικονομία», η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΠΕ από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), προέβλεψε έναν σωρευτικό αντίκτυπο που υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας έως το 2030 (δηλαδή 10,7 δισ. ευρώ), που υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8% (19,2 δισ. ευρώ), στο πιο αισιόδοξο σενάριο.

Διαβάστε ακόμη

Ο νέος «χάρτης» της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων

Ελ. Βενιζέλος: Ολικό comeback από τους Πολωνούς τουρίστες – Επιστροφή και της LOT Polish Airlines (pic)

«Πετράκης»: Άλλαξε χέρια ένα κέντρο της αγοράς υποδημάτων στην Αθήνα (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ