Τη μεταβολή του ποσοστού της Eurobank  στο μετοχικό της κεφάλαιο ανακοίνωσε η Intertech. Πρόκειται το ποσοστό που άνηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά και έχει περιέλθει στην κυριότητα της τράπεζας και το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες η Eurobank προτίθεται να αποδεσμεύσει και να ρευστοποιήσει.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Εταιρεία με την επωνυμία <ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ> στα πλαίσια του Ν.3556/2007,γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εκποίηση 2.486.758 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, κυριότητας του κ. Δημητρίου Κοντομηνά, κατά τη περίοδο από 23/7/2021 έως 30/7/2021, μέσω της EUROCORP A.E.Π.Ε.Υ.
Περαιτέρω η EUROBANK απέκτησε στις 26/7/2021,μέσω συμμετοχής της στον Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό,2.483.686 μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, ήτοι σε ποσοστό 29,48% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.