Στην επίτευξη πλαισίου συμφωνίας (MoU) για την εξαγορά της «Ευρώπη Ασφαλιστική» και εν συνεχεία της δημιουργίας ενός νέου εταιρικού σχήματος, υπό την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS», μέσω της συνένωσή της με την εισηγμένη στο Χ.Α. Κλουκίνας Λάππας (ΚΛΜ) και την Intracom Properties, κατέληξε η Intracom Holdings.

Το ηχηρό deal για την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική έναντι 47 εκατ. ευρώ δημιουργεί νέα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά καθώς η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS θα προικοδοτηθεί με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων των ΚΛΜ – Intracom Properties (που ήδη βρίσκονται σε τροχιά συγχώνευσης) αλλά και με νέα κεφάλαια αφού στο σχήμα προβλέπεται πως θα εισέλθουν μετοχικά γνωστά επιχειρηματικά και εφοπλιστικά ονόματα που διαβλέπουν σημαντικές προοπτικές στον ασφαλιστικό κλάδο.

Νέοι ισχυροί μέτοχοι

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Intracom Holdings και του ιδιοκτήτη της Ευρώπη Ασφαλιστική, Νίκου Μακρόπουλου, είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες και κατέληξαν επιτυχώς. Με βάση τη δομή του deal, η Intracom Holdings (μέτοχος κατά 100% της Intracom Properties) και μέτοχος στην ΚΛΜ (άμεσα έμμεσα κατά 88%) θα αποκτήσει αρχικά ποσοστό 65% και μετέπειτα το υπόλοιπο 35% της Ευρώπη Ασφαλιστική, έναντι συνολικού τιμήματος 46,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εισέλθουν νέοι μέτοχοι στην ΚΛΠ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για ποσοστό 27,60% και παράλληλα θα συμμετάσχουν στην INTRACOM PROPERTIES  μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το νέο εταιρικό σχήμα με την ονομασία ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS που θα δημιουργηθεί, θα προέλθει από τη συγχώνευση, με

απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES, από την εισηγμένη KΛΜ και θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο νυν ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος της Ευρώπη Ασφαλιστική, Νίκος Μακρόπουλος, θα παραμείνει μέτοχος στο νέο σχήμα με ποσοστό τουλάχιστον 10,3%, ενώ θα αναλάβει να συνεχίσει την δραστηριότητα του ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Με την ολοκλήρωση όλων των συναλλαγών και των εταιρικών μετασχηματισμών, για τους οποίους απαιτούνται εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένης της ΤτΕ, η  Intracom Holdings θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS».

Οι συνέργειες

Με τη συμφωνία εξαγοράς, αφενός η Intracom Holdings προσθέτει μια νέα δραστηριότητα στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου η οποία είναι απόλυτα συμπληρωματική αυτής στην αγορά ακινήτων (και με σαφώς σημαντικότερα οφέλη από ό,τι εάν η Intracom Properties είχε μετατραπεί σε ΑΕΕΑΠ, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί), ενώ τα ακίνητα του ομίλου αξιοποιούνται προσφορότερα και αφετέρου η Ευρώπη Ασφαλιστική αποκτά μέγεθος, κεφάλαια, ισχυρή μετοχική σύνθεση και δυναμική που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει υψηλότερα μερίδια σε μια αγορά που αναδιατάσσεται με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Σημειώνεται πως το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΚΛΜ ανέρχεται σήμερα στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ στα 66 εκατ. ευρώ ανέρχεται το χαρτοφυλάκιο της Intracom Ρroperties, συνολικά 118 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι σταθερά κερδοφόρος, πέρυσι εμφάνισε σημαντική ανάπτυξη με κέρδη προ φόρων 5,1 εκατ. ευρώ (έναντι 4,31 εκατ. το 2022), βασικά ίδια κεφάλαια 12 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2023 ανήλθε στα 17,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,27% σε σχέση με τη χρήση του 2022 που ανήλθε στα 16 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) διαμορφώθηκαν σε 200,64% και 294,77% αντίστοιχα για το 2023, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

– Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), μοναδική μέτοχος (100%) της ανώνυμης εταιρείας «INΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «INTRACOM PROPERTIES») και μέτοχος στην ανώνυμη εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.»), άμεσα κατά ποσοστό 27,60% και έμμεσα, κατά ποσοστό 60,12%, μέσω της
«INTRACOM PROPERTIES», ανακοινώνει την υπογραφή στις 29/05/2024 δεσμευτικού Μνημονίου Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ της Εταιρείας, της θυγατρικής της INTRACOM PROPERTIES και του κ. Νικολάου Μακρόπουλου (Πωλητή), μοναδικού μετόχου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»), για τον ορισμό των βασικών όρων μιας σειράς επιμέρους συναλλαγών που θα αφορούν:

1. την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την «INTRACOM PROPERTIES» του συνόλου των μετοχών της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας από τον Πωλητή, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 46.550.000 (εκ του οποίου ποσό € 30.000.000 θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και ποσό € 16.550.000 την αγορά του υπολοίπου 35%). Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος

2. την είσοδο νέων επενδυτών στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,60 %) που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω εταιρεία, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην INTRACOM PROPERTIES, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

3. τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση:

α) της, ήδη ανακοινωθείσας στο επενδυτικό κοινό, πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES από την εισηγμένη K.Λ.Μ. Α.Ε., η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, την εταιρική, χρηματιστηριακή και φορολογική νομοθεσία, όπου η Απορροφώσα «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α., και

β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών στην οποία ο Πωλητής θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», και
σελίδα 2 / 2

4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από τη μοναδική μέτοχό της, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». Προς υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Σ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. με Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ν. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του. Πρόθεση δε της Εταιρείας είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος να προταθεί για την ανάληψη και της θέσης του μη εκτελεστικού Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η INTRACOM HOLDINGS θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». Οι ως άνω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Εταιρεία επί της πορείας των ως άνω συναλλαγών.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΝ: Πακέτο μέτρων για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και διαχείριση των περικοπών από το φθινόπωρο

Η ώρα των αποφάσεων για τα γεωτρύπανα της Exxon Mobil σε Κρήτη 

Υπερθέρμανση: «Ξηλώνουμε» δρόμους και φυτεύουμε εκατομμύρια δέντρα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ