Σε μια χρονιά καλπάζοντος πληθωρισμού και μεγάλων προκλήσεων, η γνωστή βιομηχανία τροφίμων Γιώτης ΑΕ κατάφερε να προσαρμοστεί διατηρώντας σε αξιοσημείωτα επίπεδα την κερδοφορία της, παρά τις πιέσεις απ’ τις αυξήσεις στα κόστη.

Μάλιστα, με «όχημα» κυρίως τις ανατιμήσεις που έκανε, είδε τον κύκλο εργασιών της να επιστρέφει στα υψηλά επίπεδα της χρονιάς του covid-19 (σσ 2020)! Σημειωτέον επίσης πως η διοίκηση της εταιρείας, υπό τον Πρόεδρο της κ. Ιωάννη Γιώτη, που τυγχάνει και Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), δηλώνει ότι αναζητεί ευκαιρίες εξαγορών.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, η Γιώτης ΑΕ εμφάνισε το 2022 κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου 110,59 εκατ. ευρώ (από 103,97 εκατ. ευρώ το 2021) και σε επίπεδο μητρικής 82,88 εκατ. ευρώ (από 80,22 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 43,3 εκατ. ευρώ (από 43,46 εκατ. ευρώ) για τον όμιλο και 33,95 εκατ. ευρώ (από 35,45 εκατ. ευρώ) για τη μητρική, καθώς σε «συνθήκες μη κανονικότητας, η εταιρεία παρουσίασε αξιοσημείωτη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, επιτυγχάνοντας να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας της αγοράς», όπως σημειώνει η διοίκηση υπό τον κ. Γιώτη.

Τα προ φόρων κέρδη για τον Όμιλο υποχώρησαν στα 5,1 εκατ. ευρώ (από 6,78 εκατ. ευρώ) και για την εταιρεία στα 6,9 εκατ. ευρώ (από 7,5 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά, μετά τους φόρους, κέρδη ήταν 3,8 εκατ. ευρώ (από 5,28 εκατ. ευρώ το 2021) για τον Όμιλο υπό το βάρος των ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ της «Στάμου», και 5,62 εκατ. ευρώ για τη μητρική (από 6,01 εκατ. ευρώ).

Σημειωτέον πως το προσωπικό της εταιρείας εμφανίζεται να έχει μειωθεί κατά 13 εργαζόμενους σε σχέση με το 2021, με το μ.ο. των απασχολουμένων να είναι 707 άτομα (399 μισθωτοί και οι 308 ημερομίσθιοι).

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της Γιώτης ΑΕ έρχεται την ώρα που η ηγεσία του υπ. Ανάπτυξης βάζει στο κάδρο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας τις Βιομηχανίες και τους χονδρεμπόρους μέσω της νέας δέσμης μέτρων που παρουσιάστηκαν χθες, και προτρέποντάς τους για «μόνιμες» μειώσεις τιμών έστω 5%, με αντάλλαγμα την προβολή των προϊόντων τους με ειδική σήμανση στα Σούπερ Μάρκετ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η Γιώτης είχε την 31η Δεκεμβρίου 2022 σε επίπεδο ομίλου σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων 7,74 εκατ. ευρώ και σύνολο καθαρών απαιτήσεων 26,25 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ήταν στα 23,61 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 19,26 εκατ. ευρώ σε ομολογιακά δάνεια) και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 5,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση 2022, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου:

Α) Της θυγατρικής εταιρείας Royal TM Ltd με έδρα την Βουλγαρία, την οποία κάλυψε στο σύνολό της η θυγατρική της Γιώτης ΑΕ, εταιρεία Jotis International Investments Ltd, με έδρα την Κύπρο, ποσού 500 χιλ. ευρώ και

Β) Της θυγατρικής εταιρείας Στάμου ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, την οποία κάλυψε στο σύνολό της η θυγατρική της Γιώτης ΑΕ. εταιρεία JJotis International Investments Ltd, με έδρα την Κύπρο, ποσού 2,95 εκατ. ευρώ περίπου. Επίσης, στις 22/2/2022 αποκτήθηκε το υπολειπόμενο 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Στάμου ΑΒΕΕ (μέχρι την ημερομηνία εκείνη το ποσοστό της συνολικής συμμετοχής του Ομίλου ανερχόταν σε 90%), με αποτέλεσμα να έχει αποκτηθεί στο σύνολό της από τον Όμιλο και να έχει καταστεί μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία.

Σημειωτέον πως η Στάμου ΑΒΕΕ προέβη σε επενδύσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 711.908 ευρώ κυρίως, λόγω των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου στην έδρα της εταιρείας και της κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών υπό κατασκευή, καθώς και των επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Επίσης, έχουν δοθεί προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορές – κατασκευές παγίων στη χρήση 2022 ποσού 175.333,10 ευρώ, για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού 3.112,32 ευρώ. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προέβη σε πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας κτήσης ύψους 4.755.550,63 ευρώ, από τις οποίες προέκυψαν συνολικά κέρδη ποσού 1.491.930,21 ευρώ.

Οι στόχοι φέτος

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι στόχοι που έχουν τεθεί για φέτος είναι «η περαιτέρω ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, η υλοποίηση συνεργειών σε όλα τα επίπεδα της δραστηριοποίησής τους μέσα από την υλοποίηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Παράλληλα, βασικό πυλώνα της στρατηγικής αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός Ελλάδας». Το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό για τις εταιρείες Γιώτης ΑΕ και Στάμου ΑΒΕΕ συνεχίζεται και φέτος, ενώ η διοίκηση δηλώνει πως «συνεχίζει να αξιολογεί κάθε ενδιαφέρουσα επέκταση των δραστηριοτήτων μέσω νέων εξαγορών».

Διαβάστε ακόμη

Εντείνονται οι ζυμώσεις για τα νέα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύουν από αρχές του 2024

Ο πόλεμος των τρολ, η Εφη και ο Stefanos, το ντέρμπι Cosmote-Nova, η μάχη στα νερά και τα ακίνητα στην Κύπρο

Kobido: Το ιαπωνικό τελετουργικό ομορφιάς που λειτουργεί σαν lifting

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ