Στη δημοσιότητα δόθηκε η Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κλουκίνας – Λάππας σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Intracom Ακίνητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

(α) Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω στρατηγική αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο θετικά, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στην Εταιρεία να καρπωθεί τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της στον όμιλο του Προτείνοντα, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.

(β) Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στον βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

(γ) Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,00 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

(δ) Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Επίσης, η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας και δεν συνιστά, ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων, είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης, ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της
Εταιρείας.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Νόμου, υποβάλλεται μαζί με την από 3 Αυγούστου 2023 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15, του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Νόμου και δημοσιεύεται, μαζί με την Έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.klmate.gr/inv_dim_pro.htm και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών https://www.helex.gr καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Διαβάστε ακόμη

Στην ΑΑΔΕ προς έλεγχο κάθε «κλικ» σε πλατφόρμες πωλήσεων

Τρόφιμα: Αύξηση στις τιμές παγκοσμίως τον Ιούλιο – 12% πιο ακριβά τα φυτικά έλαια

Ερντογάν: Εξακολουθεί να περιμένει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία τον Αύγουστο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ