Επιχειρήσεις

Κωνσταντίνος Τόττης (Tottis Bingo): Σε τροχιά ανάπτυξης εξαγωγών ο «βασιλιάς» της γκοφρέτας

  • Στέλιος Μορφίδης


Το 2019, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε προ ημερών η εταιρεία, κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά 4,57%, φθάνοντας τα 61,36 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά ανάπτυξης παραμένει η Tottis-Bingo της οικογένειας Τόττη παρά τη δύσκολη λόγω του κορωνοϊού συγκυρία. Η βασική εκτίμηση της εταιρείας είναι για αύξηση των πωλήσεων της κατά 3% φέτος με άξονα αφενός την εγχώρια ζήτηση τόσο σε ιδιωτική ετικέτα όσο και μέσα απ’ τα διάσημα μπραντς της εταιρείας (Serenata, Amaretti, koukouroukou) αφετέρου στην επέκταση στο εξωτερικό.

Και τούτο καθώς η επιλογή της εξωστρέφειας κατείχε εδώ και χρόνια σημαντική βαρύτητα στον στρατηγικό σχεδιασμό του «βασιλιά» της γκοφρέτας, τον διοικητικό ηγέτη της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Τόττη. Κάτι εξάλλου που την έχει βοηθήσει αρκετά στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης μιας και οι καταναλωτικές δαπάνες των Ελλήνων περιορίστηκαν.

Δεδομένου ότι και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την ελληνική αγορά, στην οποία η Tottis Bingo κατάφερε να αυξήσει πέρυσι το μερίδιο της στο 40,9%, ο κ. Τόττης επιμένει πως προτεραιότητα παραμένει η επέκταση σε νέες εκτός Ελλάδος αγορές, όπως για παράδειγµα οι ΗΠΑ όπου η εταιρεία ήδη πραγµατοποιεί εξαγωγές από το 2015.

Η εταιρεία ήδη εντός της χρήσεως 2019 είχε πραγµατοποιήσει πωλήσεις προς Κίνα, Αραβικές Χώρες και Κορέα ενώ φέτος είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ανάπτυξης στην Λατινική Αµερική, Χιλή και Περού. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες στις αραβικές χώρες του Κόλπου µε νέα προϊόντα και νέες συµφωνίες.

Την ίδια ώρα στην εγχώρια αγορά υπήρξαν περισσότερες συμφωνίες με αλυσίδες λιανικής για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ενώ αναμένεται να αυξηθούν και τα νέα προϊόντα αλμυρών σνακς. Σε οτι αφορά τα τελευταία η πορεία των Tottis Chips & Waves κρίνεται ικανοποιητική ενώ πρόσφατα έγινε το λανσάρισμα  των νέων Tottis, Γαριδάρες & Φουντουκόμπαλες.

Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία κατάφερε πέρυσι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε προ ημερών, να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά 4,57%, φθάνοντας τα 61,36 εκατ. ευρώ.  Παράλληλα η προ φόρων κερδοφορία αυξήθηκε στα 592.000 ευρώ από 408.000 ευρώ που ήταν το 2018. Επίσης η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε στα 365.054 ευρώ από 251.723 ευρώ ένα χρόνο πριν.  Σημειώνεται πως τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 13,63 εκατ. ευρώ  Την ίδια ημερομηνία οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ήταν 269.

Ο ορκωτός λογιστής πάντως υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις με επιφύλαξη παραθέτοντας τέσσερα σημεία που παρεκκλίνουν απ’ τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ενώ εφιστά την προσοχή σε άλλα δύο. Το ένα αφορά «στη σηµείωση 7.2 επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι στο λογαριασµό του ενεργητικού «Λοιποί Συµµετοχικοί Τίτλοι» ποσού ευρώ 3.876.333,10 απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης εταιρίας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Σε εφαρµογή του άρθρου 42α παρ.3 του 2190/1920 η συµµετοχή αυτή αποτιµήθηκε στην τιµή κτήσεως της η οποία είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική της αξία κατά ευρώ 3.404.083,46 δεδοµένου ότι η εκτίµηση του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 βάσει της οποίας εξαγοράσθηκε το ποσοστό, υπερκαλύπτει την αξία κτήσης. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο αφορά «στη σηµείωση 3.2.1 επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η αλλαγή λογιστικής πολιτικής της εταιρείας ως προς την µέθοδο υπολογισµού των αποσβέσεων στον λογαριασµό «Μηχανολογικός Εξοπλισµός». Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό», τονίζει.