ελληνικές επιχειρήσεις

Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα συμβάλει «στην ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας και της ρευστότητας της οικονομίας και κατ’ επέκταση στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος

Οι ΜμΕ θα πρέπει να κριθούν ισότιμα και δίκαια με το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί σε κάθε ένα από τα ουσιώδη θέματα όπως είναι κλιματική αλλαγή και οι εκπομπές του θερμοκηπίου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού λόγω του φύλου και άλλων πληθυσμιακών χαρακτηριστικών

Στην ανάγκη ενσωμάτωσης εναλλακτικών σεναρίων στη χάραξη της πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της ειδικής επιτροπής Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Μαστρογεωργίου

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική επιτροπή