ελληνικές επιχειρήσεις

Μεταξύ των 10 ελκυστικότερων ευρωπαϊκών χωρών για επενδύσεις για το 2021 - Το 71% των επενδυτών θεωρούν ότι η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά ελκυστική