Νέα αναβολή έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Λάμψα» για την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση. Ως νέα προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης ορίστηκε η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» αναβάλλεται για διάστημα 30 ημερών.

Νέα προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης ορίζεται η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

Με την ομόφωνη απόφασή τους αυτή, οι Μέτοχοι εκφράζουν τις σοβαρές επιφυλάξεις τους καθώς διαπιστώνεται ότι ο εγχώριος κλάδος επίγειων τυχερών παιγνίων δεν λειτουργεί με όρους ισονομίας και απαρέγκλιτης εφαρμογής των προβλεπόμενων Κανονισμών, σε βαθμό που να καθίσταται πρόσφορος για τέτοιας μορφής επενδύσεις.

Χαρακτηρίζεται από περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και στρέβλωσης των κανόνων της αγοράς, όπου επιχειρήσεις αφήνονται να λειτουργούν χωρίς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία επί μακρόν, εις βάρος των ελάχιστων υπόλοιπων, συνεπών και αξιόπιστων Εταιρειών του χώρου.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την σημερινή (06/09/2023) μετ’ αναβολή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», οι παρόντες και αντιπροσωπευόμενοι εκπροσώπησαν 15.819.732 μετοχές, ήτοι το 74, 05 % του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.819.732 ήτοι με ποσοστό 74,05 % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα την εκ νέου αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης για τις 04/10/2023, οπότε και θα συνεχισθεί η Συνέλευση στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (14:00).

Στην εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04/10/2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της 01/10/2023 ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ 1007/16.03.2021).

Διαβάστε ακόμη

Οι νέες επενδύσεις «απογείωσαν» το Costa Navarino – Πώς κινείται το ολοκαίνουργιο Mandarin Oriental (pics)

Blue Horizon: «Δεν πετάς άνθρωπο στη θάλασσα ακόμη και αν είναι δραπέτης» λέει έμπειρος πλοίαρχος

Συντάξεις Οκτωβρίου 2023: Οι αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ