Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ εξάμηνο του 2022, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawbacks, ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένο κατά 3%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2021.

Η πτώση του EBITDA κατά 22% οφείλεται στην απώλεια εσόδων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2021 και αφορούσαν αμοιβή για τη μεταφορά τεχνολογίας, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του ίδιου έτους. Επίσης, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την εταιρεία PTC το 2021 στέρησε έσοδα ποσού 0,6 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τα μη επαναλαμβανόμενα αυτά έσοδα, το EBITDA του Α’ εξαμήνου 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 21% σε σχέση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Α’ εξαμήνου του 2021.

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Καθαρή Θέση του Ομίλου σημείωσε βελτίωση κατά 1,9 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε -8,0 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος, λόγω της λειτουργικής του κερδοφορίας μείωσε περαιτέρω τον τραπεζικό του δανεισμό κατά το ποσό των 0,7 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την πρακτική που ακολουθεί σταθερά την τελευταία εξαετία.

«Στη Lavipharm συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, με σταθερά ανοδική πορεία, βασιζόμενοι στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου για το 2022 αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά τον προσεκτικό σχεδιασμό και την ορθότητα της στρατηγικής μας για τη συνεχή εξέλιξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», δήλωσε σχετικά ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8%. Το Μικτό Κέρδος αντίστοιχα διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 σημειώνοντας μείωση κατά 2% κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2022. Η μείωση της κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας οφείλεται αποκλειστικά στην απώλεια εσόδων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ λόγω της υλοποίησης μεταφοράς τεχνολογίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2021.

Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός φαρμακευτικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμα:

«Σπίτι μου»: Στεγαστικά δάνεια έως 150.000 ευρώ σε 10.000 νέους – Οι 6+1 άξονες

Οι ευρωπαϊκές ελπίδες για τον πόλεμο, ο… μεσάζων που (παρά ταύτα) έγινε υπουργός, η ξεχασιάρα και το σαφάρι Κάτσου-Γερμανού

Σχέδιο 6 σημείων για την τόνωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς – Φορολογικά κίνητρα άνω των 50 εκατ. ευρώ