Αύξηση 17% στις πωλήσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στα 33,23 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το 9μηνο η Lavipharm. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 12,03 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Lavipharm A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 12,03 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 33,23 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 έναντι Ευρώ 8,86 εκατ. και Ευρώ 28,42 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,76% και αύξηση κατά 16,94% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm παρουσιάζουν μείωση και ανήλθαν σε Ευρώ 1,47 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 5,35 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,66 εκατ. και Ευρώ 6,60 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Αντίστοιχη μείωση παρουσιάζουν τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 1,09 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 4,15 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 έναντι κερδών Ευρώ 1,25 εκατ. και Κερδών Ευρώ 5,37 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2022 μειώθηκε σε Ευρώ 34,12 εκατ. από Ευρώ 34,83 εκατ. την 31/12/2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30/09/2022 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ (7,25) εκατ. σε σχέση με Ευρώ (9,94) εκατ. την 31/12/2021. Δεν υπάρχουν λοιπές ουσιώδεις μεταβολές στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.

H γεωπολιτική ένταση που επικρατεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο του πληθωρισμού, αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν τις οικονομικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρότι ο Όμιλος μας δεν έχει άμεση έκθεση από πλευράς εργασιών ή εξάρτησης από προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τα πιθανά ρίσκα που μπορεί να επέλθουν από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την πιθανή αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω πληθωριστικών πιέσεων δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Γιατί θα κινηθούν σε «ρηχά νερά» οι ευρωπαϊκές μετοχές το 2023 (πίνακες)

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 6,7% φέτος και 1,6% το 2023 για την ελληνική οικονομία

Πλαφόν σε αέριο και ρεύμα με αναδρομική ισχύ βάζει η Γερμανία