Από την 1η έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022 θα διαρκέσει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής για τη δημόσια προσφορά 170.588.235 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης της Lavipharm, που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.», με αρ. ΓΕΜΗ: 000298301000, (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 24.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 24.11.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (EE) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 170.588.235 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης («Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 10,01868413773180 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας («Αύξηση») και τιμή διάθεσης €0,34 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), βάσει της από 30.8.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση διαμορφώνεται ως εξής:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Διαβάστε ακόμη

Αδιέξοδο και βαρύ κλίμα στις Βρυξέλλες για το πλαφόν στο αέριο – Nέο Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου

Zermatt: 10 εμπειρίες στον πιο όμορφο χιονοδρομικό προορισμό της Ευρώπης

Η Μέρκελ απολογείται για τον Πούτιν: «Στο τέλος της θητείας μου δεν είχα ισχύ για να του επιβληθώ»