συμβολή των εργαζόμενων στις επιδόσεις της υψηλής κερδοφορίας και των συνολικών αποτελεσμάτων της Motor Oil αναγνωρίζει η διοίκηση του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων στις 19 Ιουνίου θα προτείνει την διανομή από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας 12 εκατ. ευρώ, στους εργαζόμενους σχεδόν δύο μηνιαίων μισθών για τον καθέναν.

Η Μotor Oil θεωρεί τους υπαλλήλους της ως τον «πολυτιμότερο πόρο, απαραίτητο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών επιχειρηματικών μας σχεδίων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς μας».

Το ποσό αυτό θα λάβουν 1.429 εργαζόμενοι που απασχολούνται στο διυλιστήριο και τις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας. Το εφετινό μπόνους είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί την προηγούμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2023 είχαν καταβληθεί στους εργαζόμενους στη μητρική εταιρεία επιπλέον 10,4 εκατ. ευρώ μέσω μισθοδοσίας. Xωρίς την επιπλέον παροχή των 12 εκατ. ευρώ, οι περσινές μέσες ετήσιες, μικτές αποδοχές ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 88.818 ευρώ. Ενώ αν υπολογιστεί και η νέα παροχή θα φτάσουν στα 97.239 ευρώ.

Τα μπόνους στα μέλη του ΔΣ

Παράλληλα, θα προτείνει στη ΓΣ τη διανομή συνολικών κερδών ύψους 8 εκατ. ευρώ ως μπόνους επιβράβευσης στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, συνεκτιμώντας σειρά παραμέτρων και ειδικότερα:

-την επίτευξη των υψηλότερων καθαρών κερδών στην ιστορία της εταιρείας ιδιαίτερα σε μία χρήση όπου έλαβε χώρα το εκτεταμένης κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2023.

-την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου με χρονικό ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) μέσω της ολοκλήρωσης σειράς στοχευμένων σημαντικών εξαγορών στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας όπως: το υπολειπόμενο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. με αποτέλεσμα η εν λόγω Εταιρεία να είναι πλέον 100% ελεγχόμενη από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,  το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. και  το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2023 μέχρι του ποσού των 8 εκατ. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη χρήσης της Εταιρεία διαμορφώθηκαν τη χρήση 2023 σε 786,6 εκατ. έναντι  735 εκατ. τη χρήση 2022»

Μέρισμα

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε 199.409.364 ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή και αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 29.12.2023 και σε 7,78%. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2023 συνολικό ποσό 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) το Δεκέμβριο 2023. Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε 1,40.

Διαβάστε ακόμη:

Γιατί δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες

Μονεμβασιώτης (ΒΕΝΕΤΗΣ): Έτοιμο το Jackson Hall στο Κολωνάκι – Πότε ξεκινά τη λειτουργία του (pics)

Μυτιληναίος: Γιγαντιαίες επενδύσεις στην ενέργεια και παράθυρο εξαγορών ανοίγει η εταιρεία στην Ιταλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ