Ρεκόρ trading στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές έκανε χθες η ναυτιλιακή εταιρεία C3is Inc. συμφερόντων Χάρη Βαφειά. 

Σε μια και μόνο συνεδρίαση διακινήθηκαν 570 εκατομμύρια μετοχές και όγκος συναλλαγών μεγαλύτερος από εκείνων των κολοσσών όπως Τesla, Citi, Amazon, Google, Facebook κλπ. Η εταιρεία είναι η μικρότερη του Ομίλου από τις 5 συνολικά και έχει μηδενικό δανεισμό.

Στο μεταξυ, η εταιρεία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα παρουσιάζοντας αύξηση τζίρου και κερδών.

Ειδικότερα:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚA ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIA

Μετά την απόκτηση του δεξαμενόπλοιου Aframax, Afrapearl II (πρώην Stealth Berana), τον Ιούλιο του 2023, η συνολική χωρητικότητα του στόλου αυξήθηκε σε 179.800 dwt.

Τα δύο handysize πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου μας βρίσκονται επί του παρόντος σε βραχυπρόθεσμες χρονοναυλώσεις σταθερού επιτοκίου με σταθερές ταμειακές ροές, ενώ το δεξαμενόπλοιο Aframax λειτουργεί στην αγορά spot, όπου οι τιμές ναύλωσης ταξιδιού για τα δεξαμενόπλοια Aframax ξεπερνούν τα 40.000 δολάρια ημερησίως. Τόσο τα φορτηγά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου handysize όσο και το δεξαμενόπλοιο Aframax είναι αβαρή.

Η λειτουργική αξιοποίηση του στόλου ανήλθε σε 91,6% για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς τα πλοία μας βρίσκονταν κυρίως υπό απασχόληση με χρονοναύλωση. Έσοδα από ταξίδια ύψους 28,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, που αντιστοιχούν σε ημερήσιο TCE1 23.453 δολαρίων.

Αύξηση κατά 22,1% του ημερήσιου TCE σε $34.060 ανά ημέρα για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με το ημερήσιο TCE των $27.903 ανά ημέρα για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ύψους 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων για τους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και καθαρά κέρδη ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Aκόμη, 69,7% αύξηση του καθαρού εισοδήματος σε 5,6 εκατομμύρια δολάρια για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, από 3,3 εκατομμύρια δολάρια για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Αύξηση κατά 45,3% του EBITDA2 σε 7,7 εκατ. δολάρια για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, από 5,3 εκατ. δολάρια για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

-140% αύξηση του συνολικού ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024, ολοκληρώθηκαν δύο επόμενες προσφορές μετοχών, οι οποίες απέφεραν συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 13,0 εκατ. δολαρίων, τα οποία αύξησαν το τρέχον ταμειακό μας υπόλοιπο σε περίπου 35,6 εκατ. δολάρια.

Με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία του στόλου, η καθαρή αξία του ενεργητικού της Εταιρείας εκτιμάται σε 50,45 εκατ. δολάρια ή 0,31 δολάρια ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 10,3πλάσιο της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής μας.

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν $0,25, δηλαδή 733% υψηλότερα από την τιμή της μετοχής της Εταιρείας στις 22 Μαρτίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε αντίστροφη διάσπαση μετοχών, με την ακριβή αναλογία και την ημερομηνία έναρξης ισχύος να καθορίζονται και να ανακοινώνονται στο εγγύς μέλλον, γεγονός που αναμένεται να επιτρέψει στην Εταιρεία μας να ανακτήσει τη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια συνεχούς εισαγωγής στον Nasdaq.

Διαβάστε ακόμη

Μυτιληναίος: Επενδυτικό Ελ Ντοράντο ο Καναδάς – Ισχυρό ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ

Εξαφανισμένοι έμποροι: Απάτες με «χίλια πρόσωπα» και κόστος… έναν ΕΝΦΙΑ

Τυχερά παιχνίδια: Εκτοξεύτηκε η αγορά την τελευταία 10ετία – Αποκαλυπτικά στοιχεία (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ