Σε συνέχεια της πρόσφατης συμμετοχής του LATSCO FAMILY OFFICE με μειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROPUBLIC Α.Ε., η τελευταία πραγματοποίησε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της στον Πειραιά όπου εγκρίθηκε η εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου – Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Μαυρουδής του Παναγιώτη – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος
3. Ρόζα Γαργαλάκου του Αναστασίου – Διευθύνουσα Σύμβουλος
4. Σπυρίδων Ρούσσος-Ποπόνης του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημήτριος Καπνιάς του Γεωργίου – Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Χανιωτάκης του Ευαγγέλου – Μη εκτελεστικό Μέλος
7. Νικόλαος Βουτυχτής του Σταύρου – Μη εκτελεστικό Μέλος
8. Ιωσήφ Κτενίδης του Γεωργίου – Μη εκτελεστικό Μέλος
9. Θεόδωρος Παπαλουκάς του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

Διαβάστε ακόμη:

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% – Καλύτερoι μισθοί το 2024

Πώς σχετίζεται η υπερθέρμανση με τη διάδοση θανατηφόρων ιών

ΤτΕ: Αύξηση 14,6% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο – Πάνω από 27,7 εκατ. ταξιδιώτες στο 9μηνο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ