Επιχειρήσεις

Νίκας: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ

  • newsroom


Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ανακοίνωσε η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 20/12/2019 και 26/6/2020, προχώρησε, στις 31/07/2020, στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως €10.000.000 (δέκα εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Απόρρητο Απόρρητο