Επιχειρήσεις

Όμιλος Ideal: Αλλαγή επωνυμίας από τις 31/12

  • newsroom


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας

Την αλλαγή της επωνυμίας σε «Ideal Holdings Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ideal Holdings», αποφάσισε ο Όμιλος Ideal στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των άλλων θεμάτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 02/12/2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS». Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. ΑΠ 2550044/21.12.2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, την 27/12/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την Παρασκευή, 31η Δεκεμβρίου 2021, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «IDEAL HOLDINGS Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 51 93 900, κα Αικατερίνη Ψηφή).

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται νέα ναυτιλιακά ομόλογα στην ελληνική κεφαλαιαγορά – Καταλύτης οι μεταλλάξεις της πανδημίας

Προϋπολογισμός: Τι «στήριξε» τα έσοδα τον Νοέμβριο

Άκτωρ: Σύμβαση έργου €19,5 εκατ. με την αμερικανική Environmental Chemical Corp.