Όμιλος IDEAL

Το επενδυτικό κεφάλαιο VSEF μεταβίβασε, εκτός οργανωμένης αγοράς και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, 1.782.944 μετοχές της Εταιρείας σε μεριδιούχους επενδυτές του