Όμιλος IDEAL

Η Terniale και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα κατείχαν 15.038.063 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 47,78% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας

  • 1
  • 2