Δυνατές «άμυνες» απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας που χτύπησαν και την αγορά αυτοκινήτου επέδειξε ο Όμιλος Σαρακάκη κατά τη δύσκολη περσινή χρονιά. Ωστόσο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, άλυτο παραμένει το ζήτημα του δανεισμού για την αναδιάρθρωση του οποίου οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, οι πωλήσεις του Ομίλου ο οποίος κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και επαγγελματικών οχημάτων, διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση του 2020 σε 112.556.000 ευρώ έναντι 116.328.000 ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 3,24%. Κάτι αξιοσημείωτο αν αναλογιστεί κανείς την γενικότερη «κατηφόρα» της αγοράς.

Ειδικότερα, κατά το 2020 ταξινομήθηκαν 80.977 αυτοκίνητα αντί 114.109 αυτοκινήτων το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 29,04%. Επίσης, οι συνολικές ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών το 2020 ανήλθαν σε 35.657 μονάδες, έναντι των 38.230 μονάδων το 2019 σημειώνοντας μείωση 6,73%.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Honda που ανήκει στο «βαρύ οπλοστάσιο» του Ομίλου Σαρακάκη, έφτασε πέρυσι στις 5.215 ταξινομήσεις μοτοσυκλετών οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξης του 14,60%.

Το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) του 2020 διαμορφώθηκε για τον Όμιλο σε 4.639.000 ευρώ έναντι 4.458.000 ευρώ το 2019, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα σε ζημιές 17.099.000 ευρώ (από ζημιές 11.695.000 ευρώ) και τα καθαρά σε ζημιές 17.187.000 ευρώ, με τα «αποτελέσματα εις νέον» να δείχνουν ζημιές 179.379.000 ευρώ.

Στην έκθεση του Δ.Σ. επισημαίνεται ότι «το 2020 ενώ ξεκίνησε με θετικές προοπτικές στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, με το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, ένα άνευ προηγουμένου γεγονός με παγκόσμιο αντίκτυπο και σφοδρότητα, εξελίχθηκε να είναι μια χρονιά αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης.

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και τα ταξίδια οδήγησαν σε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε σε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των δραστηριοτήτων». Ωστόσο, όπως, τονίζεται «μετά από το αρχικό σοκ του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς, στο τρίτο τρίμηνο επήλθε έντονη ανάκαμψη η οποία υποχώρησε σταδιακά με την αναζωπύρωση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες του έτους, καθώς οι αρχές ξεκίνησαν να θεσπίζουν νέα μέτρα για τη δημόσια υγεία».

Παρόλα αυτά, η διοίκηση εκτιμά πως «δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο».

Οι προοπτικές για το 2021 και τα «γερά χαρτιά»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, «η εταιρεία και ο Όμιλος συνολικά, έδειξαν ιδιαίτερες αντοχές στις όποιες αρνητικές επιπτώσεις προέκυψαν το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης», ενώ προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών του 2021 «θα επιστρέψει στους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών προ της πανδημίας και θα σημειώσει αύξηση κοντά στο 20% έναντι του 2020».

Όπως τονίζεται μάλιστα «μία τέτοια επίδοση θα αντισταθμίσει την συγκυριακή μικρή πτώση της περσινής χρονιάς και θα μας επαναφέρει σε ένα μέσο ρυθμό αύξησης πωλήσεων πάνω από 10% που έχουμε επιτύχει την τελευταία πενταετία».

Η διοίκηση του Ομίλου αναφέρει ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 2021, παίζουν οι προιοντικές κατηγορίες των μοτοσυκλετών, των επαγγελματικών οχημάτων (φορτηγά) και των μηχανημάτων έργου «όπου επιτυγχάνουμε συνεχή αύξηση των μεριδίων αγοράς μας».

Επίσης, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προβλέπεται πως θα σημειωθεί ουσιώδης βελτίωση έναντι της περσινής χρονιάς, με τον δείκτη EBITDA / καθαρές πωλήσεις να κινείται στο 6%, σημειώνοντας αύξηση περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020.

Το «αγκάθι» του δανεισμού

Όπως προκύπτει, πάντως από τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις (υπογράφονται ην 30η Ιουλίου 2021), άλυτο παραμένει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του δανεισμού ο οποίος προσεγγίζει πλέον τα 185 εκατ. ευρώ.

Επ αυτού αναφέρεται ότι «οι σωρευμένες ζημίες των θυγατρικών χρηματοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό δανεισμό» και ότι «το σύνολο του ομολογιακού δανεισμού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 λόγω της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των δανείων από τις εταιρείες του Ομίλου».

Τονίζεται, ωστόσο, ότι η διοίκηση «συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους αναφορικά με την αναδιάρθρωση των ομολογιακών δανείων των εταιρειών του Ομίλου με σκοπό να αποκτηθεί μια υγιής κεφαλαιακή δομή για την κερδοφόρα ανάπτυξη στο επόμενο χρονικό διάστημα και να προκύψει εκείνος ο τραπεζικός δανεισμός ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και κατά συνέπεια θα διασφαλίζει τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου».

Ομολογιούχοι δανειστές την 31.12.2020 είναι οι Sohanalo Ltd (κυπριακή θυγατρική της της νορβηγικής B2Holding), Galaxy IV Funding Designated Activity Company και η Piraeus S.N.F Designated Company. «Ο Όμιλος», σημειώνεται, «είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων των ομολογιακών δανείων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δανεισμού».

Οι χορηγηθήσες εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια του Ομίλου αφορούν:

  • Εγγραφή Α τάξεως και σειράς προσημείωσης υποθήκης υπέρ του εκπροσώπου (Alpha Bank) και για λογαριασμό των ομολογιούχων επί των ακινήτων ιδιοκτησίας των εταιρειών που έχουν εκδώσει τα ομολογιακά δάνεια (Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, Κτηματική και Ναυτική ΑΕ και Σαρακάκης Σέντερ ΑΕΤΕ) ποσού 222.120.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.
  • Ενεχυρίαση-Εκχώρηση απαιτήσεων υπέρ του εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των ακινήτων.

Στη μεγάλη ακίνητη περιουσία του Ομίλου Σαρακάκη περιλαμβάνονται 37 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα. Από το «στρατηγείο», άνω των 50 στρεμμάτων, της λεωφόρου Αθηνών, μέχρι σπίτια στο Ψυχικό και άλλες περιοχές,  εκτάσεις στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, την Πάτρα, την Κέρκυρα κ.α.

Οι δεσμεύσεις της διοίκησης

Πάντως, η διοίκηση θεωρεί ότι, παρά τα όποια «σύννεφα», η συνέχιση των δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της στο προβλεπτό μέλλον είναι εξασφαλισμένη, «λαμβανομένου υπόψη ότι οι μέτοχοι θα συνδράμουν στο βαθμό που θα απαιτηθεί στην οικονομική στήριξή τους», όπως τονίζεται.

«Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τη ρευστότητα και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση, στα πλαίσια του προγράμματος που έχει εκπονήσει για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της» αναφέρεται σχετικά, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι «έχει από καιρό αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων, που μπορεί να προκύψουν λόγω της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και θεωρεί ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου».

Διαβάστε ακόμη:

Aramco: Και η Snam στους μνηστήρες για το «πακέτο» των αγωγών φυσικού αερίου

Τα funds πάνε κι έρχονται για νέες μπίζνες στην Αθήνα, οι Βίκινγκς αγοράζουν ελληνικά, ο Φέσσας δεν πουλάει και ο Στάσσης… μελετάει

Σοκ για μεσαία τάξη και ανάπτυξη φέρνει η ακρίβεια – Ποια μέτρα στήριξης ετοιμάζει η κυβέρνηση