Από επιδόσεις – ρεκόρ χαρακτηρίζεται το τέταρτο τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2022.  Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα το δ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €540,9εκατ., φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 ανήλθαν στα 592,3 εκατ. ευρώ.

«Κατά το τέταρτο τρίμηνο, Ο OΠΑΠ σημείωσε επιδόσεις-ρεκόρ σε τριμηνιαία βάση, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά. Το EBITDA διαμορφώθηκε πάνω από τις τελευταίες εκτιμήσεις μας – και με ενισχυμένα περιθώρια – ενώ σε επίπεδο μόχλευσης βελτιώθηκε περαιτέρω η θέση μας» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Γιαν Κάρας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα:

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €1.939, εκατ. έναντι €1.538,8εκ. το 2021, αυξημένα κατά 26,0% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης των παιχνιδιών και της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης στο online.

Το δ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €540,9εκατ., φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ώθηση που έδωσαν οι επιτυχημένες βελτιώσεις στα παιχνίδια μας. Παράλληλα, τα έσοδα ενισχύθηκαν από την αυξημένη επισκεψιμότητα στα πρακτορεία μας και την παικτική δραστηριότητα στο σύνολο των καναλιών διανομής μας, καθώς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, παρά τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα αγώνων.

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2022 κατά 31,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €798,8εκ. (χρήση 2021: €605,8εκ.) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το δ’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €223,9εκ. αυξημένο κατά 14,7% (δ’ τρίμηνο 2021: €195,3εκ.).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2022 αυξήθηκαν κατά 33,7% στα €736,0εκ. (χρήση 2021: €550,3εκ.), ή κατά 38,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €202,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2021: €170,4εκ.) αυξημένα κατά 18,9% ή κατά 17,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €365,1εκ. έναντι €321,8εκ. το 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υποστηρίζοντας την πλήρη επαναλειτουργία των retail δραστηριοτήτων το 2022 έναντι των επιβεβλημένων περιορισμών το 2021 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη του online. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €113,9εκ. υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε συγκρίσιμη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2022 και του δ’ τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 11,5% και 23,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

• Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα €592,3εκ. (χρήση 2021: €259,4εκ.) αυξημένα κατά 128,3% σε ετήσια βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €306,5εκ. (δ’ τρίμηνο 2021: €81,2εκ.), αυξημένα κατά 277,6% ενσωματώνοντας κέρδος €181,3εκ. από την πώληση της Betano. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2022 ανήλθαν σε €436,0εκ, αυξημένα κατά 73,8% σε ετήσια βάση, ενώ διαμορφώθηκαν σε €127,5εκ. το δ’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα κατά 47,9% σε ετήσια βάση, επιδεικνύοντας βελτιωμένα περιθώρια.

  • Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.08x (0,15x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων)
  • Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2022 : €1,45 ανά μετοχη
  • Τo Συνολικό ποσό μερίσματος ύψους €1,00. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 27 Απριλίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2022 στα €0,70. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 6 Ιουνίου 2023.
  • Προμέρισμα €0,30 ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2022.
  • Επιστροφή κεφαλαίου €0,45 ανά μετοχή, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ημερομηνία αποκοπής 19 Ιουνίου 2023.

Γιαν Κάρας: Επιδόσεις ρεκόρ το τέταρτο τρίμηνο

Όπως δήλωσε ο κ. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του OΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2022:

«Κατά το τέταρτο τρίμηνο, Ο OΠΑΠ σημείωσε επιδόσεις-ρεκόρ σε τριμηνιαία βάση, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά, με απτή πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων μας και ενισχυμένη δραστηριότητα σε όλα τα κανάλια μας. Το EBITDA διαμορφώθηκε πάνω από τις τελευταίες εκτιμήσεις μας – και με ενισχυμένα περιθώρια – ενώ σε επίπεδο μόχλευσης βελτιώθηκε περαιτέρω η θέση μας.

Στο πλαίσιο αυτό, και βάσει της σταθερής δέσμευσης μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε μια γενναιόδωρη συνολική ανταμοιβή προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2022, ύψους €1,45 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος των €0,30 ανά μετοχή.

Επιπλέον, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, προχωρήσαμε πρόσφατα στην έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης και ανταγωνιστικής online στοιχηματικής πλατφόρμας του OΠΑΠ, ώστε να προσφέρουμε μια ακόμη πιο διασκεδαστική εμπειρία.

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων στα καταστήματά μας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και αποδίδει καρπούς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της συνολικής πελατειακής βάσης και την κίνηση στο δίκτυο μας.

Κοιτώντας στο μέλλον, θα εστιάσουμε στην ανάδειξη των καταστημάτων μας ως τοπικών προορισμών προσιτής διασκέδασης. Επίσης, θα επεκτείνουμε την online παρουσία μας, μέσω της iLottery πρότασής μας, με την οποία ολοκληρώνουμε το «οπλοστάσιο» μας στον τομέα του online gaming. Ακόμη, παραμένει ισχυρή η δέσμευσή μας στην επίτευξη δυναμικών επιδόσεων και στην υλοποίηση του οράματός μας για την παροχή κορυφαίας στο είδος της διασκέδασης, σε συνδυασμό με την προσφορά προς την κοινωνία».

Διαβάστε ακόμη

Βουτιά άνω του 4,5% στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Η Credit Suisse «έσβησε» 3 δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες

Ceo Credit Suisse: «Διαθέτουμε ρευστότητα και επαρκή κεφάλαια»

Red alert στην ΕΚΤ: Επικοινωνία με ευρωπαϊκές τράπεζες για τυχόν ανοίγματα στην Credit Suisse