Επιχειρήσεις

Παράταση της δυνατότητας συνεδρίασης ΔΣ και διεξαγωγής ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης

  • Στέλιος Μορφίδης


Το συγκεκριμένο μέτρο, που προωθήθηκε λόγω της πανδημίας, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021

Τη δυνατότητα να συνεδριάζουν τα Διοικητικά Συμβούλια και να διεξάγονται οι Γενικές Συνελεύσεις μετόχων ή εταίρων μέσω τηλεδιάσκεψης παρατείνει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης που ψηφίζεται σήμερα («Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»).

Έτσι το συγκεκριμένο μέτρο, που προωθήθηκε λόγω της πανδημίας, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει παράταση και πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας

Το μέτρο αφορά τις συνεδριάσεις και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Επίσης τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας.

Διαβάστε ακόμη 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Ποιοι θα λάβουν τα 534 ευρώ του Οκτωβρίου

Πρόταση-έκπληξη από τα Πλαστικά Ελλάδος για τρίτο εργοστάσιο στην Μεγαλόπολη

Ομόλογα: Νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές στο 0,68%, στα 158 εκατ. ευρώ ο τζίρος