Επιχειρήσεις

Phoenix Vega Mezz: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους

  • newsroom


Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2022, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων

Σε πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της προτίθεται να προχωρήσει η Phoenix Vega Mezz στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στις 03 Μαΐου 2022 των οικονομικών καταστάσεων της Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») για την περίοδο 12 Απριλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είχε μετρητά και ρευστά διαθέσιμα ύψους €8,5 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει, ενώ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει εισπράξει επιπλέον κουπόνια ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Η επιμέτρηση των Ομολογιών γίνεται βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου. Η λογιστική αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν σε €59,7 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κουπόνια που εισπράχθηκαν από τις Ομολογίες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υποχρεώσεις και έξοδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2022, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων.

Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία της ΕΓΣ και την αντίστοιχη ημερήσια διάταξη σε εύθετο χρόνο.

Διαβάστε ακόμη

Κοντά σε υψηλό δύο ετών κινείται το ρούβλι – Η ισοτιμία με δολάριο και ευρώ

JP Morgan: Πιο «ελκυστική» η Ελλάδα σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές

Κικίλιας: Νέες συμφωνίες για περισσότερους τουρίστες από τη Ρουμανία (vid)