Επιχειρήσεις

Phoenix Vega Mezz: Στα €5,1 εκατ. τα έσοδα στο 9μηνο

  • newsroom


Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη τόκων από τις Ομολογίες των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega

Στα 5,1 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα της Phoenix Vega Mezz στο 9μηνο 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία:

H Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega1 , οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία («Ομολογίες»). Το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού της Εταιρείας αποτελείται από τις εν λόγω Ομολογίες. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη τόκων από τις Ομολογίες των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.

Η περίοδος από την 12η Απριλίου 2021 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 χαρακτηρίσθηκε από σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τιμών ακινήτων.

Παρόλα αυτά, η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να επηρεάζεται από αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας Covid-19. Οι συνέπειες της πανδημίας είχαν, και συνεχίζουν να έχουν, αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τα έσοδα και τις ταμειακές εισροές της Εταιρείας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους, αναμένεται να παραμείνουν μέχρι τα μέσα του 2022, οπότε και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωσή τους. Η αύξηση των τιμών αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην Ελλάδα, θεωρείται προσωρινό και αναμένεται να υποχωρήσει στα προ-κρίσης επίπεδα προς το τέλος του 2022, ως εκ τούτου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Η αποτίμηση των Ομολογιών γίνεται στο τέλος της χρήσης σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αρχική αποτίμηση των Ομολογιών έλαβε χώρα τον Μάιο 2021 (link) και η επόμενη αποτίμηση θα διενεργηθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 3ο τρίμηνο 2021 και σε σωρευτική βάση από την ίδρυση της, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται ότι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία εισέπραξε από τις Ομολογίες €3,6 εκατ.

Διαβάστε ακόμη

Ουγκούρ Σαχίν (BioNTech): Το υπάρχον εμβόλιο πιθανότατα προστατεύει από βαριά νόσηση έναντι της μετάλλαξης Όμικρον

ΓΕΚ Τέρνα: Αύξηση στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία στο 9μηνο

Πετρέλαιο: Ισχυρή πτώση άνω του 5% έφερε η μετάλλαξη Όμικρον