Επιχειρήσεις

Phoenix Vega Mezz: Στο 27% το ποσοστό του ΤΧΣ

  • newsroom


Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των John A. Paulson και Helikon Investments Limited

Στο 27% ανέρχεται πλέον το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη Phoenix Vega Mezz, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το ποσοστό του John A. Paulson διαμορφώνεται στο 18,62%, ενώ της Helikon Investments στο 5,968% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με 74.622.316 δικαιώματα ψήφου που
αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» («η Εταιρεία») ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, και κατόπιν της από 13.08.2021 σχετικής γνωστοποιήσεως του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», ότι το τελευταίο κατέχει άμεσα από την 12.08.2021, (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), συνολικά 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 27,00% επί του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Με ξεχωριστές ανακοινώσεις, η εταιρεία αναφέρει:

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS) μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας «Paulson & Co. Inc.» 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Επιπλέον, σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 16.08.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι την 12.08.2021 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία «Helikon Investments Limited» ανέρχεται σε 74.622.316 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 5,968% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Διαβάστε ακόμη

Έλληνες εφοπλιστές: Ξέφρενο ράλι επενδύσεων – $4,5 δισ. για την αγορά πλοίων από την αρχή του 2021

Attica Bank: Θα προχωρήσει τον Σεπτέμβριο σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Facebook, Tik Tok, WhatsApp: «Όχι» στο περιεχόμενο υπέρ των Ταλιμπάν