Μήνας εξελίξεων θα είναι ο Σεπτέμβριος για την Attica Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον μήνα που έρχεται αναμένεται και η διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους από 120 έως 240 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μέρος του σχεδιασμού της Διοίκησης της Τράπεζας στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εξυγίανσης, η οποία (ΑΜΚ) είχε εξαγγελθεί με ορίζοντα έως τα τέλη του έτους, στη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank στις 7 Ιουλίου.

Το σχέδιο αναγέννησης της Attica Bank μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς από χθες βρίσκονται στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου τα 992,5 εκατ. warrants που εξέδωσε η Τράπεζα έναντι της είσπραξης από το Δημόσιο περίπου 152 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις. Ειδικότερα, πρόκειται για 992.512.679 δωρεάν παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Τα παραστατικά αυτά αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του Δημοσίου, ύψους 151.854.440 ευρώ, κατόπιν εξειδίκευσης του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Attica Bank έχει ανακοινώσει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των warrants και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και 15.09.2021.

Σημειώνεται ότι με βάση τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους και σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από τρίτους επενδυτές, τα warrants θα διατεθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Attica Bank θα κινηθεί παράλληλα, αλλά ξεχωριστά από τις εξελίξεις με τα warrants, καθώς θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα διενεργηθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Χθες Δευτέρα, σε Credit Outlook που εξέδωσε, η Moody΄s αναφέρει ότι με την «ένεση» των περίπου 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από την κυβέρνηση, σε αναπλήρωση αντίστοιχων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Attica Bank, η Τράπεζα θα βελτιώσει τον δείκτη των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ανοίγοντας τον δρόμο και για την υλοποίηση ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που εισέπραξε η Attica Bank από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λέει ο διεθνής οίκος, τη διευκολύνουν στο να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μειώνουν τον κίνδυνο πτώχευσης και εκκαθάρισης της Τράπεζας. «Εκτιμούμε ότι ο pro-forma δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) θα αυξηθεί σε περίπου 11,8% από 3,7% τον Μάρτιο του 2021 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) στο 15,2% από 7,1% την ίδια περίοδο.

Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τον δείκτη CET1 της Τράπεζας είναι 8,7% και για τον δείκτη CAR 10,7%», λέει η Moody΄s, προσθέτοντας ότι η κεφαλαιακή βελτίωση της Τράπεζας επέρχεται με κόστος το dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι , αφού με την ενεργοποίηση του DTC και πριν να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί προσωρινά μέτοχος με ποσοστό περίπου 52%.

Σημειώνεται ότι με στοιχεία Μαρτίου 2021, η Attica Bank είχε στα κεφάλαιά της αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 249 εκατ. ευρώ και όπως εκτιμά η Moody΄s, μετά την χθεσινή μετατροπή, περίπου 97 εκατ. ευρώ θα παραμείνει ως DTC στα κεφάλαια της Τράπεζας.

Η Moody΄s αναφέρει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να επιτύχει διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και να ενισχύσει την κερδοφορία της.

Η Τράπεζα θα εξετάσει και την έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 or Tier 2 για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού της, μειώνοντας μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων τον δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κάτω του 4% τους επόμενους 12 – 18 μήνες.

Διαβάστε ακόμη 

Ψηφιοποίηση: Οι νέες συμμαχίες με φόντο τους διαγωνισμούς των 7 δισ. 

Χάος στα κινεζικά λιμάνια: Σε υψηλό 13 ετών οι ναύλοι για μεταφορά χύδην φορτίων 

ΕΝΦΙΑ 2021: Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι έχουν έκπτωση, πόσοι δεν πληρώνουν