Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Διανομή μερίσματος 0,0475 ευρώ/μετοχή 

  • newsroom


Η εταιρεία εξέλεξε το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, με 5ετή θητεία

Τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0025 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Πλαίσιο.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E.

Η εταιρεία εξέλεξε το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο, με 5ετή θητεία, το οποίο αποτελούν οι:

1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου
2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου
3) Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου,
4) Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου,
5) Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα και
6) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου.

Διαβάστε ακόμα:

Wood: Αυξάνει την τιμή στόχο στο 1,10 ευρώ για τη Eurobank

Η Δανία απελευθερώνει την τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα

Πεκίνο κατά ΗΠΑ για το ν/σ που στοχεύει στην κινεζική τεχνολογική απειλή