Επιχειρήσεις

Πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο deal ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος

  • Στέλιος Μορφίδης


Με την απορρόφηση της Μπήτρος Μεταλλουργική, που έγινε με τις «ευλογίες» των πιστωτριών τραπεζών, η ΣΙΔΜΑ καθίσταται ο μεγαλύτερος παίκτης στην εμπορία προϊόντων σιδήρου

Την έγκριση της στην απορρόφηση από τη «Σιδηρεμπορική Μακεδονίας» (ΣΙΔΜΑ) στοιχείων ενεργητικού και παθητικού γύρω απ’ την επεξεργασία και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της «Μπήτρος Μεταλλουργική» παρείχε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που συνεδρίασε σε τμήμα.

Σύμφωνα με την απόφαση «η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά διανομής πλατεών χαλυβουργικών προϊόντων και την αγορά διανομής επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων (…) δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών που είχε γίνει με τις «ευλογίες» των πιστωτριών τραπεζών προβλέπει την απορρόφηση μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, η οποία θα συντελεστεί με την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της «Μπήτρος Μεταλλουργική». Στο τέλος της διαδικασίας, θα έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη ΣΙΔΜΑ στην οποία θα συμμετέχει με μειοψηφικό ποσοστό 25% η «Μπήτρος Συμμετοχική».

Επίσης η συμφωνία προβλέπει νέα αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των δύο επιχειρήσεων με βάση την πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη από τους πιστωτές.

Η προσθήκη της «Μπήτρος Μεταλλουργική» αναμφίβολα θα διευρύνει τα μεγέθη της ΣΙΔΜΑ η οποία θα καταστεί ο μεγαλύτερος παίκτης στην εμπορία προϊόντων σιδήρου. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα καταστήσει θετικά τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά της, με αποτέλεσμα να μην απαιτήσει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας.

Από την άλλη πλευρά η «Μπήτρος Συμμετοχική» μειώνεται σημαντικά σε μέγεθος, καθώς μετά την εισφορά της «Μπήτρος Μεταλλουργική», απομένουν οι δραστηριότητες στον τομέα του σκυροδέματος, της ενέργειας και των κατασκευών. Ωστόσο οι προαναφερόμενοι τομείς είναι πολύ μικροί σε σχέση με τη μεταλλουργία και δεν ξεπερνούν το 10%. Παράλληλα όμως μεταφέρει όλες τις δανειακές υποχρεώσεις της στην ΣΙΔΜΑ καθιστώντας βιώσιμη τη λειτουργία του.

Σημειωτέον πως η «Μπήτρος Συμμετοχική» είχε συνολικές δανειακές υποχρεώσεις άνω των 120 εκατ. ευρώ εκ των οποίων πάνω από 95 εκατ. ευρώ αφορούσαν στην «Μπήτρος Μεταλλουργική».