Επιχειρήσεις

Προχωρά η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου «ΧΡΩΠΕΙ»

  • newsroom


Το αντικείμενο της μελέτης είναι: α) η αποτύπωση οικοπέδου «ΧΡΩΠΕΙ», β) η διεξαγωγή έρευνας στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης για πολεοδομικά στοιχεία, ΦΕΚ και Διατάγματα, που διέπουν το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και τους οδούς που το περικλείουν.

Εγκρίθηκε και ανατέθηκε η «Τοπογραφική Αποτύπωση του οικοπέδου ”ΧΡΩΠΕΙ” και του περιβάλλοντος χώρου επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο Αττικής, στην εταιρεία “ANK TECHNICAL CONSULTANTS».

Το αντικείμενο της μελέτης είναι: α) η αποτύπωση οικοπέδου «ΧΡΩΠΕΙ», εμβαδού 20 στρεμμάτων, περίπου, σε κλίμακα 1:200 και οι όψεις του υπόλοιπου Οικοδομικού Τετραγώνου 63 καθώς και των ομόρων, αυτού, σε κλίμακα 1:500, β) η διεξαγωγή έρευνας στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης για πολεοδομικά στοιχεία, ΦΕΚ και Διατάγματα, που διέπουν το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και τους οδούς που το περικλείουν.

Τοπογραφικό διάγραμμα με τα απαιτούμενα για έκδοση άδειας δόμησης

Με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα για έκδοση άδειας δόμησης.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριαζής, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει τα κονδύλια «Αποδόσεις Κεφαλαίων του ν. 2216/1994 του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤ».

Πολιτεία Καινοτομίας

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ», έκτασης 17,893 τ.μ., επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο πρόκειται να μετατραπεί στην Πολιτεία Καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενεί Ερευνητικά Κέντρα, startup επιχειρήσεις, αλλά και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών με σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες εντός του εγχώριου οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ