Με σύνθημα «Σας ευχαριστούμε γιατί όσο μας εμπιστεύεστε μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε μπορούμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερο» η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά, εφαρμόζοντας στα πλαίσια των ESG πολιτικών που έχει υιοθετήσει, το ενδοεταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας με την ονομασία  ONE FOR ALL.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λογική της προσφοράς με βαρύτητα 1-1-1 και αφορά σε:

– Διάθεση του 1% των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων της εταιρίας ανά έτος, για τη δωρεάν παροχή στήριξης σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αυτή η κοινωνική προσφορά μεταφράζεται σε 20 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο.

– Δωρεάν παροχή του 1% του συνόλου των υπηρεσιών InvestmentBanking της Εταιρίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για την κάλυψη αναγκών τους σε Fundraising και Pitching. Το διάστημα αυτό μεταφράζεται σε 60 ώρες ετησίως.

-Δωρεά του 1% του ετήσιου τζίρου της Εταιρίας στην οικονομική στήριξη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων κάθε είδους.

Μέσω του ONE FOR ALL ηWhitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύει :

1.            Πρώτη στην κοινωνική προσφορά αλλά και

2.            Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του ελληνικού επιχειρείν σε θέματα ESG.

Η Εταιρία καλεί σε ανοικτή επικοινωνία μαζί της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση oneforall@whietip.gr, όλες τις Ελληνικές ΜΚΟ και τους Φιλανθρωπικούς οργανισμούς που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το ONE FOR
ALL. (Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της εταιρίας: https://whitetip.gr/one-for-all/ )

Σύμφωνα με την Εταιρία, η ανάγκη προσαρμογής σε κριτήρια ESG, δηλαδή Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance), διογκώνεται παγκοσμίως και υιοθετείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς από την στρατηγική ηγετικών εταιριών σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να συμβάλουμε, δωρίζοντας όχι μόνο χρήματα αλλά χρόνο, προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία και το περιβάλλον. «Το πρόγραμμα ONE FOR ALL αποτελεί μία πρωτοπόρα για τον Χρηματοοικονομικό κλάδο CSR δράση, η οποία ελπίζουμε να βρει άμεσα μιμητές», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη: 

Ο Αη Βασίλης του Βακάκη δεν φαίνεται ότι προλαβαίνει να έρθει!

ΙΟBE: Μελέτη για τη διαφορική φορολογία και την επίδραση στη δημόσια πολιτική

Οι μέτοχοι ψηφίζουν για τον «νέο» ΟΤΕ – Το πλάνο για τις νέες θυγατρικές και τα οφέλη