Κατά το 12μηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών της PwC κατέγραψε έσοδα 45,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ – αυξημένα κατά 2% σε τοπικό νόμισμα και 4,9% σε δολάρια ΗΠΑ. Με την παγκόσμια ανάπτυξη να παραμένει στάσιμη για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, σημαντική επιτάχυνση σημειώθηκε την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, καταγράφοντας άνοδο 18,1% έναντι των ίδιων μηνών πέρυσι. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί εν μέρει αποτέλεσμα της ιδιαίτερα δύσκολης αντίστοιχης περιόδου το Ο.Ε 2020, αντανακλά ωστόσο, την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για υπηρεσίες όπως είναι ο τομέας των Deals και οι αναδιαρθρώσεις στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των οικονομιών.

Ο Bob Moritz, Πρόεδρος της PwC Global σχολιάζει σχετικά «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για όλα όσα πετύχαμε στη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τα πετύχαμε, προτάσσοντας τις αξίες μας και την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση. Βασική μας προτεραιότητα ήταν η προστασία της υγείας, η ασφάλεια και η ευημερία των συναδέλφων μας. Καταφέραμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις.»

Ισχυρά αποτελέσματα παγκοσμίως

Ολόκληρο το δίκτυο της PwC εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου. Τα ποσοστά ανάπτυξης ανά περιοχή για το Ο.Ε 2021 αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και την οικονομική επιβράδυνση που επέφερε. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια της χρονιάς, η ανάπτυξη επανήλθε σε όλες τις μεγάλες περιοχές και χώρες.

Τα έσοδα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) αυξήθηκαν κατά 2,0%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,0%, στη Μέση Ανατολή κατά 4,8%, ενώ τα έσοδα στην Τουρκία σημείωσαν εξαιρετικά σημαντική αύξηση ύψους 30%. Στην Αφρική, οι δραστηριότητές μας επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία, με τα έσοδα να σημειώνουν πτώση 3,6% έναντι του προηγούμενου έτους.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2%, με ισχυρές επιδόσεις στη Νότια Κορέα, που κατέγραψε αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση ύψους 12,3%. Μετά από την δύσκολη χρήση του 2020, όπου συρρικνώθηκαν τα έσοδά της κατά 1,2%, η PwC Αυστραλίας επανήλθε σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2021, με άνοδο 2,4% στα έσοδα.

Τα έσοδα στην αμερικανική ήπειρο παρέμειναν στάσιμα, αντικατοπτρίζοντας την μείωση στις εκταμιεύσεις και τα έξοδα που χρεώνονται στους πελάτες. Το γεγονός αυτό επηρέασε ιδιαίτερα την PwC των ΗΠΑ, όπου τα έσοδα παρέμειναν στατικά σε ετήσια βάση. Σημαντικό παράγοντα αποτέλεσαν και κάποιες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ειδικά στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική. Στην PwC Καναδά, ωστόσο καταγράφηκε αύξηση 5,1%.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Αύξηση κατά 1,2% στα $ 17,1 δισ. (2020: $ 16,4 δισ.). Οι ελεγκτικές υπηρεσίες παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης των ευρύτερων ελεγκτικών και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης. Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο έλεγχος στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις αυξανόμενες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι πελάτες μας κατά τη διάρκεια του έτους, οι ελεγκτικές δραστηριότητές μας διατήρησαν την ισχυρή τους θέση στην αγορά. Με ανταπόκριση στην πρόκληση που δημιουργεί η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών εταιρειών σε αρκετές αγορές και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός,προβλέπεται συνεχής και σταθερή ανάπτυξη των ελεγκτικών μας υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια. Αυξανόμενη ζήτηση σημειώνεται και για υπηρεσίες ελέγχου που σχετίζονται με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως είναι οι γνωστοποιήσεις που συνδέονται με τους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) και αποτελούν τομείς όπου αναμένεται σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του 2021, παρατηρήθηκε επιστροφή στην ανάπτυξη για τις υπηρεσίες κινδύνου (risk). Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ανάγκη για επαγγελματικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τους κινδύνους που ανέκυψαν λόγω COVID-19 και να αξιοποιήσουν την αυξημένη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού που ενεργοποιήθηκε λόγω της πανδημίας. Διαπιστώθηκε επίσης ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες τεχνολογικού κινδύνου και διαφάνειας, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου και διασφάλισης σε τομείς όπως οι σχέσεις με τρίτα μέρη, οι γνωστοποιήσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα και η κυβερνοασφάλεια.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Αύξηση κατά 3,1% που αναλογεί στα $17 δισ. (2020: $16 δις.). Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα του μετασχηματισμού σε επίπεδο λειτουργιών σε όλο το εύρος του οργανισμού. Με την επιτάχυνση που προκάλεσε ο COVID-19, αναδείχθηκε έντονη ανάγκη για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (οικονομικό τμήμα, εξυπηρέτηση πελατών, ανθρώπινο δυναμικό, εφοδιαστική αλυσίδα) αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω cloud.Η αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο deals που ξεκίνησε κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οδήγησε στην ανάδειξη επιπλέον ευκαιριών με εστίαση στη δημιουργία και τη διατήρηση της αξίας.

Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας και την αδυναμία πραγματοποίησης ταξιδιών, οι συμβουλευτικές μας δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τους πελάτες μας διαδικτυακά, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν αξία και να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα.

Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες: Αύξηση κατά 1,7% που αναλογεί σε $ 11 δισ. (2020: $ 10,6 δισ.). Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόμενου πολύπλοκου περιβάλλοντος, που επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της πανδημίας και των αλλαγών στις φορολογικές πολιτικές τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ζήτηση κατά το Ο.Ε 2021 ήταν ιδιαίτερα υψηλή για deals και υπηρεσίες διαχείρισης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικου. Αυξανόμενη ανάγκη καταγράφηκε για υπηρεσίες μετασχηματισμού καθώς οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα λειτουργικά μοντέλα και το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος. Παράλληλα, η ζήτηση για φορολογικές δηλώσεις και υπηρεσίες στρατηγικής παρέμεινε σταθερή – κυρίως σε σχέση με τις υπηρεσίες συμμόρφωσης, υπό το πρίσμα των προκλήσεων που αντιμετώπισαν πολλές επιχειρήσεις στην εξ αποστάσεως τήρηση των υποχρεώσεων reporting κατά τη διάρκεια της πανδημίας – το μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο αύξησε επίσης την ανάγκη των πελατών για ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης.

Επένδυση στο μέλλον

Παρά τις αυξημένες δυσκολίες της περασμένης χρονιάς, προτεραιότητα παραμένει η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες τεχνολογίες, την ποιότητα της εργασίας, καθώς και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε ολόκληρο το δίκτυο της PwC, 2,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ επενδύθηκαν κατά τη διάρκεια του Ο.Ε. 2021, σε συνέχεια επενδύσεων άνω των $3 δισ. το Ο.Ε. 2020.

Ως μέρος του επενδυτικού προγράμματος για τo O.E 2021, το παγκόσμιο δίκτυο της PwC ολοκλήρωσε εννέα εξαγορές (Ο.Ε 2020: 3) και πέντε στρατηγικές επενδύσεις (Ο.Ε 2020: 4) παγκοσμίως – επεκτείνοντας τις επαγγελματικές δυνατότητες σε κρίσιμους τομείς όπως data analytics, tax technology και strategy consulting.

Διαβάστε ακόμη:

Περιστέρης: Τα μηνύματα και οι προτεραιότητες για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση

Σαρώνει το phishing: Αύξηση 500% στις ηλεκτρονικές απάτες – Έκαναν φτερά €40 εκατ. από τραπεζικούς λογαριασμούς

Καμπανάκι από Θεοδωρόπουλο και Φέσσα για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίση