Στη διευκρίνιση ότι υπάρχει ενδιαφέρον και προτάσεις σχετικά με την ACS από διεθνείς δυνητικούς επενδυτές, όπως είχε αναφέρει το Dark Room και το Newmoney, προχώρησε με ανακοίνωσή της η Quest Συμμετοχών, έπειτα από σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει:

Αναφορικά με την εν θέματι επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.8 του ν.4443/2016, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί τα εξής αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ως άνω επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Η ACS κατέχει τα τελευταία πολλά χρόνια σημαντική θέση στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών και υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων και συνεχούς ανάπτυξης. Η μητρική Εταιρεία («Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία») έχει γίνει πρόσφατα (όπως και στο παρελθόν) αποδέκτης ενδιαφέροντος και προτάσεων, σχετικά με την ACS από διεθνείς δυνητικούς επενδυτές. Η Εταιρεία εξετάζει και αξιολογεί προσεκτικά οποιαδήποτε σοβαρή επενδυτική πρόταση, με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων της, καθώς και των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου Quest.

Εν προκειμένω, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει συνάψει οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή νέου επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS. Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε ακόμη

Οι νέες στρατηγικές κινήσεις του ΤΑΙΠΕΔ (pics)

DBRS: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Σημαντική πηγή ανάπτυξης οι επενδύσεις, μάστιγα η ακρίβεια στα ακίνητα (γράφημα)

Currys: Απέρριψε νέα πρόταση για εξαγορά από την Elliott Management

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ