Στη διιυκρίνιση ότι δεν έχει συνάψει οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Μπενρουμπή, προχώρησε η Quest με ανακοίνωσή της έπειτα από ερώτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Αναφορικά με την εν θέματι επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την υπεύθυνη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα εξής σχετικά με δημοσιεύματα περί εξαγοράς της εταιρείας «Μπενρουμπή Α.Ε.»:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και την παρ. 7 του άρ. 27 του ν.4443/2016, ως προς το ανωτέρω δημοσίευμα, η Εταιρεία εξετάζει και αξιολογεί προσεκτικά οποιαδήποτε σοβαρή επενδυτική δυνατότητα και πρόταση, με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου Quest.

Εν προκειμένω, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει συνάψει οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Μπενρουμπή Α.Ε.». Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία.

Διαβάστε ακόμη

Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών – Βαρίδια οι τράπεζες και η βιομηχανία

UBS για ευρωπαϊκές μετοχές: Ώθηση στις αποτιμήσεις θα φέρει η μείωση των επιτοκίων (γράφημα)

Νησιά Φερόε: Η εμπειρία στον παράδεισο του μαγικού Βορρά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ