H UBS επισημαίνει ότι οι προσδοκίες είναι ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια τους το καλοκαίρι και οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν και αυτοί σε κάποιες αλλαγές στα χαρτοφυλάκια τους. «Δεδομένων των μετριοπαθών προβλέψεων για την αύξηση του ΑΕΠ, του συνεχιζόμενου αλλά συγκρατημένου πληθωρισμού, παρά τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό στις υπηρεσίες και της ανεστραμμένης καμπύλης αποδόσεων, οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων για να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και να μετριάσουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των παρατεταμένα υψηλών επιτοκίων στην οικονομία. Η εξισορρόπηση αυτών των παραγόντων έναντι του κινδύνου αναζωπύρωσης του πληθωρισμού θα είναι το κλειδί στη λήψη των αποφάσεών τους», εξηγεί η ελβετική τράπεζα.

Οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές από τις μειώσεις των επιτοκίων

Για τις μετοχές, αυτό θα μπορούσε να σημάνει ώθηση στις αποτιμήσεις λόγω της βελτίωσης του κλίματος της αγοράς και των χαμηλότερων προεξοφλητικών επιτοκίων, ωστόσο, η επίδραση στα εταιρικά κέρδη που αναμένεται από τη βελτίωση των καταναλωτικών δαπανών και των επιχειρηματικών επενδύσεων και τη μείωση του κόστους δανεισμού μπορεί να καθυστερήσει, καθώς τα πραγματικά οικονομικά οφέλη χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν. Επιπλέον, ως διεθνώς εκτεθειμένη αγορά, οι διαφορές των επιτοκίων σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους είναι επίσης σημαντικές για την Ευρώπη.

«Οι αποκλίσεις στις πολιτικές είναι επομένως ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να παρακολουθείται. Στο τελευταίο σημείωμά μας, αυξήσαμε την πρόβλεψή μας για τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 σε forward P/E στις 13,5 φορές έως 14,6 φορές λόγω της συμπίεσης των πιστωτικών περιθωρίων, της αβεβαιότητας πολιτικής, των περιθωρίων των κρατικών ομολόγων, των πιθανών μειώσεων των επιτοκίων και των χαμηλότερων αποδόσεων των ομολόγων.

Μετοχές αξίας έναντι ανάπτυξης: Πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιχειρήματα και για τις δύο κατηγορίες μετοχών. Με τη μείωση των επιτοκίων, οι μετοχές αξίας μπορεί να επωφεληθούν από την ελκυστικότητα των μερισματικών τους αποδόσεων σε σχέση με τα μέσα σταθερού εισοδήματος. Οι μετοχές ανάπτυξης θα επωφεληθούν από τα χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια, ωστόσο το όφελος μπορεί να είναι λιγότερο έντονο, δεδομένου ότι το μέγεθος της αναμενόμενης μείωσης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων είναι μικρότερο.

Τράπεζες: Κατά μέσο όρο, ο κλάδος βλέπει συνήθως ένα αρνητικό παράγοντα της τάξης του 10% στα καθαρά έσοδα από τόκους για κάθε μείωση των επιτοκίων κατά 1%. Ωστόσο, η μέτρια μείωση των επιτοκίων μπορεί στην πραγματικότητα να είναι καθαρά θετική για τον κλάδο, ο οποίος διαπραγματεύεται σήμερα 10% κάτω από τις σταθμισμένες μέσες τιμές-στόχους μας (με βάση τις προβλέψεις των αναλυτών μας για τις τράπεζες), και 45% P/E discount σε σχέση με τον δείκτη Stoxx 600. Τα χαμηλότερα επιτόκια θα πρέπει να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να τροφοδοτήσουν την υψηλότερη ζήτηση δανείων, η οποία θα πρέπει να παράσχει στήριξη στα κέρδη.

Real Estate: Τείνει να υπεραποδίδει σε ανοδικές αγορές ομολόγων (δηλαδή πτώση των αποδόσεων). Τα χαμηλότερα επιτόκια θα συμβάλουν στην τόνωση νέων έργων στον τομέα. Ειδικότερα, τα REIT είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία θα πρέπει να αυξήσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων και να μειώσουν το κόστος του χρέους. Οι αναλυτές μας προτιμούν τμήματα με καλή διαρθρωτική ζήτηση. Τα κέντρα δεδομένων, τα logistics, τα πρωτεύοντα γραφεία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ των πιο προτιμώμενων αγορών.

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Τα “υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα” έχουν προκαλέσει υποαπόδοση του τομέα, αλλά παρόλα αυτά είναι έτοιμος να επωφεληθεί τόσο από τα χαρακτηριστικά της αξίας όσο και της ανάπτυξης μέχρι τη δεκαετία του 2030. Οι περισσότερες ρυθμιζόμενες εταιρείες έχουν επανατοποθετηθεί ως μετοχές ανάπτυξης από μια πιο στάσιμη ιστορικά πορεία της βάσης ενεργητικού, τοποθετώντας τις σε θέση να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία θα πρέπει να αυξήσουν την παρούσα αξία των μελλοντικών αυξανόμενων κερδών.

Διαβάστε ακόμη: 

Επιτόκια: Προ των πυλών η πρώτη μείωση από την ΕΚΤ – Ποια δάνεια θα ωφεληθούν

Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων

Εμπορεύματα: Oι προβλέψεις για τις τιμές και 5 γραφήματα-κλειδιά (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ