Επιχειρήσεις

Randstad: Πλάνα προσλήψεων, τηλεργασία και οι προοπτικές στην μετά Covid19 εποχή για τις ελληνικές επιχειρήσεις

  • newsroom


Γιατί η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, ποιες προκλήσεις συνεχίζουν να πιέζουν τις διοικήσεις των HR και ποιες λύσεις υιοθέτησαν οι επιχειρήσεις από την αρχή της πανδημίας;

Advertorial 

Αισιοδοξία επικρατεί για μία στις δύο επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμούν ότι θα επιστρέψουν πολύ σύντομα στα επίπεδα προ κρίσης βλέποντας τον όγκο των πωλήσεών τους να αυξάνεται. Ωστόσο, δεν απουσιάζει και η άλλη όψη του νομίσματος, αυτή της απαισιόδοξης προοπτικής, για τις επιχειρήσεις εκείνες που αναμένουν μείωση των πωλήσεων μεγαλύτερη του 15%. Προσδιορίζοντας χρονικά τις εκτιμήσεις, φαίνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2021 αναδεικνύεται ως επικρατέστερο σενάριο για την ανάκαμψη του όγκου των πωλήσεων, με ένα 12% των ερωτηθεισών εταιρειών να βρίσκεται ήδη στα επίπεδα προ κρίσης.

Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends της Randstad Hellas, που πραγματοποιήθηκε σε 431 ανώτατα στελέχη, το διάστημα Οκτώβριο 2020 – Ιανουάριος2021, επισημαίνονται οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υγειονομική κρίση του 2020, καθώς και ο αντίκτυπός της στον κόσμο της εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα, κα Leigh Ostergard, σημειώνει: «Η προσέλκυση ταλέντων παραμένει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις Διοικήσεις των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, ταυτόχρονα με τον αυξημένο χρόνο που απαιτείται πλέον για την εύρεση και την κάλυψη των θέσεων εργασίας. Είναι σαφές ότι οι εταιρείες χρειάζεται να επενδύσουν στο reskilling και upskilling των εργαζομένων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητά τους σε έναν κόσμο εργασίας που μεταμορφώνεται σχεδόν καθημερινά. Οι νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση της τηλεργασίας, η αντιμετώπιση έλλειψης δεξιοτήτων και η ισχυρή επωνυμία του εργοδότη αποτελούν ανάμεσα σε πολλά άλλα, σημεία διαφοροποίησης που εγγυώνται την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης ταυτόχρονα με την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι κομβικής σημασίας η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών στελέχωσης που θα ενθαρρύνουν τα ταλέντα και τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τις πραγματικές δυνατότητες που έχουν, ανεξάρτητα από τις συνεχείς προκλήσεις που παρουσιάζονται».

Η κα Leigh Ostergard

Ποιες είναι όμως, οι κύριες προκλήσεις για τις εταιρείες εξαιτίας της πανδημίας και ποιες λύσεις εφαρμόζουν;

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το 77% πιστεύει ότι η επένδυση στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αποτελεί την κύρια πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες, γεγονός που οφείλεται στην κατάσταση που διαμόρφωσε η πανδημία. Τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν με ποσοστά 49% και 43% αντίστοιχα, η διατήρηση της λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας και η διαχείριση του καθεστώτος τηλεργασίας. Ανάμεσα στα μέτρα που εφάρμοσαν οι εταιρείες για να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας, προκρίθηκαν τόσο τα αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (71%) όσο και η υιοθέτηση των τεχνολογικών εργαλείων για την απρόσκοπτη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας (46%), επιδιώκοντας τη διασφάλιση της παραγωγικότητας και της υγείας των εργαζομένων τους.

Πλάνα προσλήψεων για το 2021 και τηλεργασία στο προσκήνιο

Μειωμένη κατά 41% καταγράφεται η πρόθεση προσλήψεων για το 2021, με το 42% των ερωτηθέντων στην έρευνα να συμφωνεί στον προγραμματισμό πρόσληψης νέου προσωπικού για το τρέχον έτος. Στον αντίποδα, το ποσοστό αυτό άγγιξε πέρυσι το συντριπτικό 81% πριν την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται πως κύριος λόγος της πρόθεσης στελέχωσης νέων εργαζομένων αναδεικνύεται η ανάπτυξη της αγοράς με τα τμήματα Πωλήσεων, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ και Παραγωγής να επαληθεύουν την αύξηση της προσφοράς θέσεων εργασίας.
Ταυτόχρονα, το ευέλικτο μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, με το 47% των ερωτηθέντων εταιρειών να αναφέρουν ότι είναι πρόθυμοι να διατηρήσουν την τηλεργασία μετά την πανδημία για τουλάχιστον μερικές ημέρες της εβδομάδας, ενώ στον αντίποδα το 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η παρουσία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας θα είναι υποχρεωτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διατήρηση της τηλεργασίας μετά την πανδημία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αποδοτικότητα του μοντέλου, στην αναγνώρισή του ως σημαντικής μη οικονομικής παροχής από τους εργαζόμενους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ισορροπώντας την προσωπική και την επαγγελματική ζωή.

Προσέλκυση ταλέντων, παροχές και τι προβλέπουν οι εταιρείες για τους επόμενους 6 μήνες

Η ισχυρή επωνυμία του εργοδότη, η υψηλή εργασιακή ασφάλεια, η ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση αξίας του εργοδότη και το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών συνιστούν τα κύρια στοιχεία προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 42% των ερωτηθέντων ανέδειξε την προσέλκυση ταλέντων τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, συγκεντρώνοντας μάλιστα το υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με το αντίστοιχο 16% που κατείχε κατά την περίοδο της κρίσης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόρισμα της έρευνας αναφορικά με τις παροχές των εταιρειών, οι οποίες φαίνεται να επενδύουν περαιτέρω σε παροχές ιατρικής ασφάλισης, σίτισης καθώς και σε προγράμματα υγείας και ευεξίας που σημειώνουν αυξητική τάση, έναντι του ανταγωνιστικού μισθού.


Το 28% των ερωτηθέντων πρόκειται να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων τους στα ίδια επίπεδα για τους επόμενους 6 μήνες. Από την άλλη, το 26% των ερωτηθέντων είναι αισιόδοξο ότι θα ενεργοποιήσει ξανά τα σχέδια πρόσληψης νέου προσωπικού. Σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων χωρίς να προβεί σε νέες προσλήψεις αναμένοντας πρώτα την ανάκαμψη της οικονομίας ενώ μόνο το 4% αυτών σχεδιάζει μείωση του προσωπικού.

Τα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν αναλυτικά από την Λήδα Σγουράκη, Regional Manager, Professionals, Randstad Ελλάδας στο webinar με θέμα ‘top 2021 HR trends’, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Απριλίου στις 11:00 – 12:00.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν το σεμινάριο κάνοντας εύκολα την εγγραφή σας εδώ.

Απόρρητο Απόρρητο