Νέα τροπή παίρνει η υποχρεωτική δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Reggeborgh με στόχο να αυξήσει την άμεση συμμετοχή της στη Reds, θυγατρική της Ελλάκτωρ. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 2,48 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την άποψη του ΔΣ της REDS και την αποτίμηση που πραγματοποίησε ο χρηματοοικονομικός της σύμβουλος (Euroxx), δεν κρίνεται εύλογο και δίκαιο, ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση της REDS στο Χρηματιστήριο, «οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις της Reggeborgh βασίζονται σε ορισμένες παραδοχέςαναφορικά με την παρούσα κατάσταση και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή».

Αναλυτικά, όπως είχε ανακοινωθεί, η Reggeborgh προσέφερε το ποσό των 2,48 ευρώ ανά μετοχή για να αποκτήσει τις μετοχές της REDS που δεν κατείχε. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το τίμημα αυτό υπερέβαινε κατά 22,8% τη μέση χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημιουργίας υποχρέωσης υποβολής Δημόσιας Πρότασης, και κατά 27,2% την τιμή της μετοχής, (1,95 ευρώ) σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης της Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ. με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2022. Επίσης, όπως αναφέρεται στις επίσημες ανακοινώσεις, ήταν η υψηλότερη τιμή κατά την οποία η ολλανδική εταιρεία απέκτησε μετοχές της Reds στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών.

Ωστόσο, το ΔΣ της REDS διατύπωσε την άποψή του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, αναφέροντας πως ο χρηματοοικονομικός της σύμβουλος (Euroxx) συμπεραίνει πως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το προσφερόμενο τίμημα €2,48 για κάθε μετοχή της εταιρείας, βρίσκεται εκτός και κάτω από το εύλογο εύρος τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε σε €2,51 έως €2,85 ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των 2,48 Ευρώ ανά Μετοχή, δεν κρίνεται εύλογο και δίκαιο δεδομένου ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9, παρ.7 του Νόμου, διότι βρίσκεται εκτός και κάτω των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Συγκεκριμένα, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σύμφωνα με την από 06.10.2022 Έκθεσή του προσδιόρισε ένα εύρος αξίας των μετοχών της Εταιρείας (το Εύρος Αξίας ανά μετοχή), σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ €2,51 έως €2,85 ανά μετοχή.

Με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την αξιολόγηση του Προσφερόμενου Τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος συμπεραίνει ότι, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το προσφερόμενο τίμημα €2,48 για κάθε μετοχή της Εταιρείας, βρίσκεται εκτός και κάτω από το εύλογο εύρος τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε σε €2,51 έως €2,85 ανά μετοχή».

Σε άλλο σημείο τονίζεται πως «η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος (Reggeborgh) βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας, ωστόσο επισημαίνεται ότι οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του Προτείνοντος για τα αναμενόμενα οφέλη για την Εταιρεία βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές αναφορικά με την παρούσα κατάσταση, και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή».

Τέλος, τονίζεται πως «η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας, βασιζόμενη στις διατάξεις του Νόμου, στα έγγραφα και στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα Δ της παρούσας καιδεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση ή συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή άλλη συναλλαγή».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε ακόμη

J.P. Morgan: Έξι λόγοι για να μην «σορτάρετε» τις ευρωπαϊκές μετοχές – Βλέπει ύφεση στην Ευρωζώνη

Με τιμή «φωτιά» ξεκινά η διάθεση του επιδοτούμενου πετρελαίου θέρμανσης

ΗΑΕ: Στη Ρωσία για συνάντηση με τον Πούτιν ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ-Ναχιάν