Στο 89,43% ανέρχεται πλέον το συνολικό ποσοστό της Reggeborgh στη REDS, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία REDS ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, που έλαβε από μέτοχό της σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην REDS.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. (REGGEBORGH), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, η οποία ελέγχει την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., ενημέρωσε στις 08.02.2023, ότι απέκτησε μέσω της τελευταίας (έμμεση συμμετοχή), μετοχές της Εκδότριας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που προσφέρθηκαν στην περίοδο άσκησης του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του νόμου 3461/2006 σε σχέση με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία υπεβλήθη στις 19.08.2022 από την εταιρεία με την επωνυμία RB ELLAKTOR HOLDING B.V (ο «Προτείνων») και έληξε στις 06.02.2023 και ο Προτείνων δεν υποχρεούται εφεξής να αποκτά χρηματιστηριακά μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Μετοχές») οι οποίες του προσφέρονται από μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του νόμου 3461/2006.

Κατόπιν τούτων η συμμετοχή της REGGEBORGH στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής/πίστωσης των μετοχών: 06.02.2023, ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στην περίοδο άσκησης του δικαιώματος εξόδου:

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V ): 33,9775% (ήτοι 19.514.962 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 33,1523% (ήτοι 19.040.988 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόδου: 89,4338% (ήτοι 51.366.236 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 88,6086% (ήτοι 50.892.262 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρά τη διόρθωση, κέρδη για 8η συνεχόμενη εβδομάδα – Το μεγαλύτερο σερί από το 2012

Barclays για Τουρκία: Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ από τον σεισμό

Λίντνερ: Επικίνδυνη η εξάρτηση της γερμανικής οικονομίας από την Κίνα (tweet)