Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 13.05.2024 συνεδρίασή του, όρισε την κυρία Ζαφειρία Παπαβασιλοπούλου ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου σε αντικατάσταση του κυρίου Γιώργου Καρατζά.

Η κυρία Παπαβασιλοπούλου ανέλαβε καθήκοντα την 23.05.2024.

Η κυρία Παπαβασιλοπούλου πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε Εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για να αναλάβει την ως άνω θέση.

Ειδικότερα, η κυρία Παπαβασιλοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με πολυετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο εταιρειών του κλάδου των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων.

Τα τελευταία εννέα χρόνια εργαζόταν στο Internal Control Department στην Coca-Cola HBC, τα τελευταία τέσσερα εκ των οποίων κατείχε τη θέση του Internal Control Processes Manager. Επίσης, κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Certified Internal Controls Auditor (CICA) από το Institute from Internal Controls.

Η Εταιρεία ενημερώνει επιπρόσθετα ότι ο κ. Γιώργος Καρατζάς αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων με ημερομηνία έναρξης καθηκόντων την 23.05.2024.

Διαβάστε ακόμη

Citi: Οι εισροές στις ευρωπαϊκές μετοχές από αμερικανικά funds είναι «καλός οιωνός»

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Μονοπρόσωπη ΑΕ: Το νέο εταιρικό σχήμα με πρόεδρο τον Γιώργο Προκοπίου

Τουρκία – δημοσκόπηση: Ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στο CHP και το κόμμα του Ερντογάν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ