Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2024 σημειώνοντας ότι τα αποτέλεσματα αποτελούν ένα αισιόδοξο ξεκίνημα για το έτος Με ισχυρή οργανική ανάπτυξη, είμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας

Βασικότερα σημεία του α’ τριμήνου 2024

▪ Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων έφερε ισχυρή ανάπτυξη το α’ τρίμηνο του έτους κατά 29,7% o Οι πωλήσεις το α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €141,6εκ. έναντι €109,2εκ. το α’ τρίμηνο 2023, αυξημένες κατά 29,7% (ή αυξημένες κατά 11,6% σε οργανική βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας τη Stella Pack S.A.) αποτυπώνοντας την προσήλωση του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και στην στοχευμένη διαχείριση των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

▪ Η έντονη προσήλωση στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους οδήγησε σε σημαντική άνοδο των EBITDA και EBIT

o Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2024 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 50,1% και διαμορφώθηκαν στα €18,6εκ. σε σύγκριση με €12,4εκ. την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με το περιθώριο EBITDA να ανεβαίνει στο 13,1% (έναντι 11,3% το ‘α τρίμηνο 2023) αυξημένο κατά 179 μονάδες βάσης.

o Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας τη Stella Pack S.A., τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο 2024 αυξήθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα €16,2εκ. με το περιθώριο EBITDA να ανεβαίνει στο 13,3% αυξημένο κατά 200 μονάδες βάσης.

o Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 54,7% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε €13,6εκ. το α’ τρίμηνο 2024 (EBIT α΄ τριμήνου 2023: €8,8εκ.) με το
περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,6% το α’ τρίμηνο 2024 έναντι 8,1% το α’ τρίμηνο 2023. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 155 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την ισχυρή επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

o Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας τη Stella Pack S.A., τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) το α’ τρίμηνο 2024 αυξήθηκαν κατά 38,8% και διαμορφώθηκαν σε €12,2εκ. με το περιθώριο ΕΒΙΤ να ανεβαίνει στο 10,0% αυξημένο κατά 190 μονάδες βάσης.

▪ Η ενοποίηση της Stella Pack συμπληρώνει την οργανική ανάπτυξη

o Η εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης “Stella Pack S.A.” από τη θυγατρική του Ομίλου στην Πολωνία, Sarantis Polska S.A., ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2024, και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Ο Όμιλος σημειώνει πρόοδο με το πλάνο ενοποίησης.

▪ Βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2024, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών του Ομίλου Σαράντη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2024.

Σχολιασμός του κ. Γιάννη Μπούρα, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Σαράντη, για τα  οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2024:

“Παραμένοντας επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας προγράμματος και στις βασικές μας προϊοντικές κατηγορίες, ξεκινήσαμε δυναμικά το 2024, επιτυγχάνοντας σημαντικές οργανικές επιδόσεις, αυξάνοντας τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία μας και ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους μας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Stella Pack συμπληρώνει την οργανική ανάπτυξη, ενώ συνεχίζουμε, όπως έχει προγραμματιστεί, τη διαδικασία ενοποίησης. Δεδομένης της ισχυρής εκκίνησης του έτους, βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων
μας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών του Ομίλου Σαράντη που Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024 Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2024 και είμαστε βέβαιοι ότι η εστιασμένη στρατηγική και υλοποίηση θα
τροφοδοτήσουν με βιώσιμο τρόπο την αναπτυξιακή μας δυναμική. Με την ενέργεια και την αφοσίωση των  ανθρώπων μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο, είμαστε σε καλή θέση για να δημιουργήσουμε περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.”

Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024
Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2024

2 πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2024, και είμαστε βέβαιοι ότι η εστιασμένη στρατηγική και υλοποίηση θα τροφοδοτήσουν με βιώσιμο τρόπο την αναπτυξιακή μας δυναμική. Με την ενέργεια και την αφοσίωση των ανθρώπων μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο, είμαστε σε καλή θέση για να δημιουργήσουμε περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.”

 

Διαβάστε ακόμη:

Θεόδωρος Δουζόγλου: Mε νέα ομάδα το πλάνο ανάπτυξης στη φιλοξενία 5 αστέρων (pics)

Περιστέρης: Έχουμε προτάσεις για την Αττική οδό, προς το παρόν δεν εξετάζουμε την είσοδο τρίτων

Σαράντης: Μπαίνει στην αγορά της Σ. Αραβίας – Με ρυθμό 32% η ανάπτυξη των εξαγωγών (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ