Επιχειρήσεις

Space Hellas: Πωλήσεις 47,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

  • newsroom


Το τρίτο τρίμηνο 2020 (01.07.2020 - 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019

Σε 47,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έναντι 45,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,27%.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 (01.07.2020 – 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έκλεισε σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) στο εννεάμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε  0,05 εκατ. ευρώ έναντι – 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.  

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε  18 εκατ. ευρώ και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ ενώ το καθαρό χρέος ανέρχεται σε 30,2 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2020.

Διαβάστε ακόμη

Πώς ένας καφετζής ίδρυσε τη Forever 21 και πώς τη χρεοκόπησε

Η νέα καμπάνια στα media, οι παλιοί φίλοι (και νέοι εχθροί) των Χάμπτονς και τα ζεστά ακίνητα προς πώληση 

Στέλνουν άρον άρον «ραβασάκια» για τον ΕΝΦΙΑ του 2015

 

Απόρρητο Απόρρητο