Επιχειρήσεις

Τεχνική Ολυμπιακή: Εξαγορά του 50% της ιρλανδικής Mount Street Hellas Holdco Limited

  • newsroom


Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε €450.000 υπό την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου

Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή εταιρεία με την ονομασία «PFC Premier Finance Corporation LTD», συμφώνησε να εξαγοράσει το 50% της ιρλανδικής «Mount Street Hellas Holdco Limited» από την επίσης ιρλανδική «Mount Street Hellas Investments Limited».

Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε €450.000, υπό την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία “PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD” (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) συμφώνησε να εξαγοράσει το 50% της Ιρλανδικής εταιρείας ” MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED” από την Ιρλανδική εταιρεία “MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED”. Στην υπό εξαγορά εταιρεία ανήκουν κατά 100% οι ακόλουθες εταιρείες:

  • “MOUNT STREET HELLAS ADVISORY LIMITED”, μια Ιρλανδική εταιρεία εγκατεστημένη ως υποκατάστημα στην Ελλάδα και
  • “MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C”, μία Ελληνική μονοπρόσωπη ανώνυμος εταιρεία αδειοδοτημένη για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (loan servicer).

Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε σε €450.000 υπό την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου. Η όλη εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος).

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Διαβάστε ακόμη

Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια

ΒΙΑΝΕΞ: Σταθερή ανάπτυξη και δυναμική παρουσία σε εγχώρια και διεθνή αγορά

ΟΠΑΠ: Απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο

 

Απόρρητο Απόρρητο