Το πράσινο φως για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 60.000 κοινών ομολογιών που θα προκύψουν απ’ την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 60 εκατ. ευρώ από την Τέρνα Ενεργειακή άναψε χθες η διοικούσα επιτροπή του ΧΑ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν «η διαπραγμάτευση θα γίνει στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών» ενώ ως εκδότης εμφανίζεται η “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” με εγγυητή την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά η απαιτούμενη έγκριση του Ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει άμεσα. Μετά την έγκριση απ’ την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα δημοσιοποιηθεί το ενημερωτικό δελτίο, τα συνοπτικά στοιχεία της προσφοράς και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης.

Στόχος της δημόσιας προσφοράς είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων έως 60 εκατ. ευρώ από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ θα υπάρξει συμμετοχή και της EBRD.

Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν, θα υποστηρίξει το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Τέρνα Ενεργειακή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αφορά στην ανάπτυξη νέων, ακόμη μεγαλύτερων project, που σταδιακά θα οδηγήσουν την εγκαταστημένη ισχύ του ομίλου στα 2 MW.