Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός προσθέτει άλλη μια καινοτόμο εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας στο χαρτοφυλάκιό του, επενδύοντας στην εταιρεία D-Orbit. Η D-Orbit είναι ηγέτης στην παγκόσμια αγορά διαστημικής μεταφοράς και υπηρεσιών υποστήριξης δορυφόρων σε τροχιά.

Η D-Orbit είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο και η μοναδική στην Ευρώπη, η οποία έχει αναπτύξει το ION Satellite Carrier. Πρόκειται για ένα τροχιακό όχημα μεταφοράς, το οποίο θέτει σε καθορισμένη διαστημική τροχιά, και με ακρίβεια, μικρούς δορυφόρους παρέχοντας έτσι υπηρεσίες δορυφορικής παράδοσης τελευταίου μιλίου (last mile). Έως σήμερα, η D-Orbit έχει ολοκληρώσει 13 αποστολές, έχοντας μεταφέρει και θέσει σε τροχιά πάνω από 140 δορυφόρους και ωφέλιμα φορτία διαφόρων τύπων από τρίτους φορείς και οργανισμούς. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φορτία για εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών, πειραματικές διατάξεις από πανεπιστήμια καθώς και εφαρμογές γνωστών διαστημικών εταιρειών.

Satellite as a Service, Space Cloud και 5G Towers in the Sky

Επιπλέον, το ION διατίθεται για μίσθωση φιλοξενώντας ωφέλιμα φορτία σε τροχιά, για την παροχή Satellite as Service υπηρεσιών, για την ανάπτυξη εφαρμογών edge computing και διαστημικού νέφους (space cloud), προσφέροντας στους παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες στο διάστημα και στη γη. To ION έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρει και να φιλοξενεί ωφέλιμο φορτίο δορυφορικού 5G δικτύου, δημιουργώντας «5G towers in the sky». Η D-Orbit στοχεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγορά ”υπηρεσιών σε τροχιά”, η οποία αναμένεται, μαζί με την αγορά παράδοσης τελευταίου μιλίου, να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στη διαστημική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ετοιμάζεται να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο της, κρίσιμες υπηρεσίες όπως η επέκταση της διάρκειας ζωής των δορυφόρων και η απομάκρυνση διαστημικών απορριμμάτων, εκπληρώνοντας τη δέσμευσή της να ενισχύσει τη διαστημική βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Ο συνολικός επενδυτικός γύρος, στον οποίο συμμετέχει το Ταμείο Φαιστός είναι ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μεταξύ των συν-επενδυτών είναι αναγνωρισμένα Venture Capitals στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για να συνεχίσει να διατηρεί το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης στην αγορά υπηρεσιών στο διάστημα και να επεκτείνει τις τρέχουσες υπηρεσίες. Παράλληλα και σύμφωνα με τη στρατηγική του Ταμείου Φαιστός για την ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του, έχουν δημιουργηθεί ήδη οι βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ της D-Orbit και της OQ Technology. Η OQ Technology, είναι μια από τις αρχικές επενδύσεις του Ταμείου Φαιστός, η οποία παρέχει δορυφορικές 5G υπηρεσίες μέσω ενός αναπτυσσόμενου δικτύου δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Μετά την επένδυση από το Ταμείο Φαιστός, η D-Orbit αποκτά παρουσία και στην Ελλάδα, μέσω θυγατρικής, συνεισφέροντας σημαντικά στην μεταφορά διαστημικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Σχετικά με την 5G Ventures και το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός

Η 5G Ventures S.A., διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός που σηματοδοτεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την υποστήριξη ενός ακμάζοντος 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το Ταμείο Φαιστός επενδύει σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των νέων δικτύων όπως το 5G και αποτελεί μια αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία του κάθε τομέα. Προσφέρει μοναδικές δυνατότητες και, μέσω της εστίασης στη σχετική ψηφιακή αγορά, το Φαιστός είναι στη βέλτιστη θέση για να προσφέρει αξιοσημείωτες αποδόσεις και εθνική οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στo website στη διεύθυνση www.5gventures.gr, στο Twitter στον λογαριασμό @5GVenturesSA και στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5gventures).