Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε κοινοπραξία με τη Uni Systems ανακοίνωσαν ότι πέρασαν στη δεύτερη φάση της Προεμπορικής Σύμβασης (Pre-Commercial Procurement-PPC) του έργου eCARE με την ψηφιακή λύση BONVITA, η οποία αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των συνθηκών διαχείρισης της ευπάθειας σε ηλικιωμένους.

Η λύση, μεταξύ άλλων 7 υποψηφίων, αξιολογήθηκε επιτυχώς κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2021, γεγονός που οδήγησε τους προμηθευτές του eCare στην επιλογή της BONVITA ως μία από τις τέσσερις επικρατέστερες λύσεις που συνεχίζουν με την ανάπτυξη πρωτοτύπου. Στη συνέχεια, τα πρωτότυπα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Προεμπορικής Σύμβασης και οι δύο καλύτερες προτάσεις θα προσκληθούν στην τρίτη φάση, όπου η απόδοσή τους θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Η BONVITA, λύση τεχνολογίας αιχμής, παρέχει μια ολιστική τεχνολογική πλατφόρμα που ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο, την πρόληψη και τη διαχείριση της ευπάθειας των ηλικιωμένων. Υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσης και προγραμμάτων φροντίδας που αφορούν τους επαγγελματίες φροντίδας, φροντιστές και ηλικιωμένους. Η λύση είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου, τηλεόρασης, φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών, επιτρέποντας την διαλειτουργικότητα με αισθητήρες και wearable συσκευές, ενώ οι λειτουργικότητά της είναι διαθέσιμη και μέσω φωνητικών εντολών με τη χρήση έξυπνου εικονικού φροντιστή.

Η ψηφιακή αυτή λύση έχει στόχο να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη διαβίωση και την ευημερία των ηλικιωμένων, και ταυτόχρονα, να υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινών σχεδίων φροντίδας με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον περιορισμό του προϋπολογισμού των υπηρεσιών υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα eCare εδώ