Επιχειρήσεις

Βιομηχανία ποτών: Κερδοφόρο το 74% των εταιρειών

  • Γιώργος Σώζος


Καλπασμό κερδών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 23,8% εμφάνισε η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου, ενώ βελτίωσαν τις πωλήσεις τους κατά 3,7% - Δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα των 84 πιο σημαντικών εταιρειών - Η έρευνα της New Times Research, έγινε με βάση τους ισολογισμούς της χρήσης 2018

Η βιομηχανία ποτών στην Ελλάδα αύξησε συνολικά τις πωλήσεις της κατά 2,8% και τα κέρδη της κατά 14,2%, όπως δείχνουν οι ισολογισμοί των 84 σημαντικών εταιρειών του κλάδου.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η New Times Research, σε δείγμα 84 επιχειρήσεων της βιομηχανίας ποτών ο κλάδος εμφανίζει ένα διχασμό που σημειώνεται ευρύτερα στο ελληνικό επιχειρείν, καθώς οι κερδοφόρες εταιρείες βελτίωσαν τη θέση τους και ισχυροποίησαν την κεφαλαιακή τους βάση, ενώ, αντίθετα, το ζημιογόνο κομμάτι δείχνει εικόνα επιδείνωσης.

Οι 62 εταιρείες – ποσοστό περίπου 74% – βρέθηκαν στη «φωτεινή πλευρά του φεγγαριού» εμφανίζοντας κέρδη. Αντιθέτως 22 επιχειρήσεις (ποσοστό 26%) παρουσίασαν ζημιές.

Η έρευνα της New Times Research, τα τελικά συμπεράσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στις 9 Απριλίου 2020 στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της εξωστρέφειας Export Leaders στο King George Hotel Athens, έγινε με βάση τους ισολογισμούς της χρήσης 2018.

Αν συνυπολογίσει κανείς τα αποτελέσματα και των κερδοφόρων και των ζημιογόνων επιχειρήσεων το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών των 84 επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% στα 1,7 δισ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,2% στα 85,4 εκατ. ευρώ.

Από τις κερδοφόρες, εταιρείες οι 21 βιομηχανικές επιχειρήσεις ποτών εμφάνισαν καθαρά (προ φόρων) κέρδη από 1 ως 17,6 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα πανελλαδικής (εν εξελίξει) έρευνας των New Times (δες πίνακα ποτα ), τα τελικά συμπεράσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στις 9 Απριλίου 2020 στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της εξωστρέφειας Export Leaders στο King George HotelAthens.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας τις πρώτες θέσεις στη λίστα των πλέον κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων τροφίμων κατέλαβαν οι: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Coca Cola Τρία Έψιλον, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος), Καλογιάννης Ποτοποιία Αποσταγματοποιία, Χήτος-Ζαγόρι, Ελληνικοί Χυμοί, Alberta, Λουξ Μαρλαφέκας, Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης και Μεταξά Σ&Η&Α ΑΒΕ.

Παρατηρώντας τα συνολικά αποτελέσματα μόνο των κερδοφόρων επιχειρήσεων η εικόνα είναι αρκετά διαφοροποιημένη. Συγκεκριμένα,

-Οι συνολικές πωλήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,7% για να φτάσουν τα 1,44 δις. ευρώ

-Τα συνολικά τους κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,7%% για να προσεγγίσουν τα 108 εκατ. ευρώ

-Τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν κατά 6,5% για να προσεγγίσουν τα 742 εκατ. ευρώ

-Οι συνολικές υποχρεώσεις τους μειώθηκαν ελαφρώς για να φτάσουν τα 669 εκατ. ευρώ

Αντιθέτως η εικόνα των ζημιογόνων επιχειρήσεων εμφανίζει έντονα στοιχεία επιδείνωσης. Συγκεκριμένα, οι 22 ζημιογόνες επιχειρήσεις

-Μείωσαν κατά 1,3% τις συνολικές τους πωλήσεις για να φτάσουν τα 281 εκατ. ευρώ

-Αύξησαν κατακόρυφα (81%) τις συνολικές ζημιές τους από 12,4 εκατ. ευρώ στα 22,4 εκατ. ευρώ

Μείωσαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 28,3% στα 55 εκατ. ευρώ και τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 7,7% αγγίζοντας τα 298 εκατ. ευρώ – μία σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια άκρως απαγορευτική

Στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» βρέθηκαν οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν υψηλές ζημιές. Μεταξύ αυτών είναι και οι: Pepsico, Μαλαματίνας Οινοποιία, Σουρωτή, Green Cola και Χυμοί Χίου.

Πρακτικά λοιπόν και στον κλάδο των βιομηχανικών τροφίμων έχουμε έναν διχασμό ανάμεσα στο υγιές και το προβληματικό κομμάτι του επιχειρείν.

Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα εύκολα μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι πέραν των απωλειών υπεραξίας που είχαμε στη δεκαετία της κρίσης θα προστεθούν και νέες απώλειες αφού ορισμένες εταιρείες έχουν συσσωρεύσει ζημίες, που σπρώχνουν προς τα κάτω ολόκληρο το κλάδο.