Στη δεύτερη έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, συνολικής αξίας 14 δισ. ευρώ, προέβη χθες 10 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διαφύλαξη της απασχόλησης.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025 και 6 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2050. Οι επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και τα ομόλογα υπερκαλύφθηκαν κατά 13 και 11,5 φορές για τη δόση των 5 και των 30 ετών αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκής τιμής και για τα δύο ομόλογα.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγε για δεύτερη φορά στις αγορές για να δανειστεί χρήματα για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα για την ανεργία SURE. Η αγορά μάς έδωσε και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς σημειώθηκε έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και πετύχαμε ευνοϊκούς όρους. Πρόκειται για εξαιρετική είδηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκδότη και δανειολήπτη, για την αγορά των κοινωνικών ομολόγων και πάνω από όλα για τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι θα λάβουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη στους δύσκολους αυτούς καιρούς».

Το βιβλίο παραγγελιών έκλεισε στις 10:30 π.μ. με πάνω από 175 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 105 δισ. ευρώ για την 5ετή δόση και πάνω από 70 δισ. ευρώ για την 30ετή δόση. Όσον αφορά την τιμολόγηση, το 5ετές ομόλογο παρέχει αρνητική απόδοση μείον 0,509 %, ενώ το 30ετές ομόλογο συν 0,317 %.