πρόγραμμα SURE

Η πρόσθετη στήριξη συνολικού ύψους €3,7 δισ. από το πρόγραμμα SURE θα βοηθήσει 6 κράτη - μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της επανεμφάνισης λοιμώξεων - Η «μερίδα του λέοντος» στη χώρα μας

«Τα χρήματα του προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο