Δυόμισι μήνες πριν τις ευρωεκλογές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης να προστατεύσουν τους χρήστες του διαδικτύου από κινδύνους, όπως η χειραγώγηση και η παραπληροφόρηση.

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν συγκεκριμένες συστάσεις προς τις πλατφόρμες αυτές ( π.χ. TikTok, Facebook, Instagram, X), προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προς τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν στόχο «τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στο διαδίκτυο που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα των εκλογών, με ειδική καθοδήγηση για τις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο».

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι καθορισμένες υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην ΕΕ έχουν την υποχρέωση να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εκλογικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν κινήσεις μετριασμού και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να λαμβάνονται από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από εκλογικές εκδηλώσεις.

Μεταξύ αυτών είναι και η υποχρέωση θέσπισης ειδικών μέτρων που συνδέονται με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη: Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, των οποίων οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και/ή τη διάδοση γενετικού περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να αξιολογούν και να μετριάζουν συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, για παράδειγμα με τη σαφή επισήμανση του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη (όπως τα deepfake), την ανάλογη προσαρμογή των όρων και προϋποθέσεων τους και την κατάλληλη επιβολή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά, επίσης, τη συνεργασία με ενωσιακές και εθνικές Αρχές, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εκλογές και τη διευκόλυνση της χρήσης κατάλληλων κινήσεων μετριασμού, μεταξύ άλλων στους τομείς της χειραγώγησης πληροφοριών και παρεμβάσεων από το εξωτερικό (FIMI), της παραπληροφόρησης και της κυβερνοασφάλειας.

Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης που δεν ακολουθούν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να αποδεικνύουν στην Κομισιόν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι εξίσου αποτελεσματικά για τον μετριασμό των κινδύνων. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει πληροφορίες που εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μέτρων, μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή να κινήσει επίσημη διαδικασία βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Διαβάστε ακόμη

Υπέρ της επιβολής τέλους άνθρακα 50 κράτη στην 81η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – ΙΜΟ

Το ουίσκι-έργο τέχνης των 47.000 ευρώ της Bentley

Ερντογάν: Επίσκεψη στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στις 9 Μαΐου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ